Nieuws - 29 november 2007

Mislukte promoties

Uitstekend dat de problematiek rond promoties wordt aangekaart in Resource (‘Ik schreef het proefschrift van mijn promovendus’, Resource 11, 15 november). Er is mijns inziens echt meer aan de hand dan men wil laten horen. Wij hebben bij de leerstoelgroep Entomologie denk ik twintig promoties uiteindelijk niet door laten gaan in verband met kwaliteitsproblemen.
Gelukkig zijn de meeste afkeuringen aan het begin, maar we hebben helaas ook een aantal projecten aan het eind van de rit moeten afkeuren als we er al ontzettend veel tijd in hadden gestoken. De verleiding zou dan inderdaad groot kunnen zijn om toch door te gaan.
We hadden eens een promovendus die enkele malen heeft gezegd dat hij zelfmoord zou plegen, omdat wij de zaak niet door wilden laten gaan. Zijn positie in eigen land zou totaal onmogelijk worden zonder doctorstitel. Zowel de dagelijkse begeleider als ik zagen echter geen enkele creativiteit gedurende de eindfase. Het proefschrift verbeterde na diverse malen herschrijven niet. Zijn opmerking was steeds: schrijven jullie het dan op, ik heb daar geen probleem mee. Dat hebben we uiteraard niet gedaan. We hebben wel enkele slapenloze nachten gehad, maar hij heeft het dreigement niet uitgevoerd.
In de artikelen Resource wordt gesproken over terugbetalen van de promotiebeurs door de promovendus aan de geldverstrekker. Ook dat hebben we meegemaakt en het kan een enorm probleem zijn voor de persoon in kwestie. Helaas wordt die terugbetalingsclausule nooit gemeld aan het begin, als we het hebben over het niet afgeven van een promotiegarantie, maar altijd pas als het dreigt mis te gaan. We hebben een tamelijk rijke historie op dit gebied.
Als ik die misgegane promoties aan collega’s meldt, krijg ik nogal eens de reactie: waarom zo principieel, je kunt toch ‘helpen’? Je loopt zo je begeleidingsbonus mis. En natuurlijk helpen we ook wel eens. Als de persoon origineel werk heeft verricht, maar bijvoorbeeld moeilijkheden heeft met het Engels, dan springen we bij. Als hij of zij echter niet creatief en zelfstandig kan werken, doen we dat niet. Kortom: ik denk dat jullie een zeer heikel punt hebben aangeroerd.