Nieuws - 8 februari 2007

Minor natuur en gezondheid begint met tien studenten

Tien studenten van Van Hall Larenstein (VHL) in Velp en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) beginnen deze maand met de nieuwe minor Natuur, gezondheid en recreatie. Een half jaar lang houden ze zich bezig met wat groen kan doen voor het menselijk welzijn.

Een rapport van de Gezondheidsraad over de relatie tussen natuur en gezondheid was in 2004 aanleiding voor VHL aanleiding om daar iets mee te doen. Anderhalf jaar geleden peilde de hogeschool de interesse onder studenten voor dit thema. ‘Die bleek overweldigend’, zegt opleidingsdirecteur Hans van Haeren. ‘En andere onderwijsinstellingen en organisaties waarmee we samenwerken reageerden enthousiast.’
In 2005 ging een RIGO-project (Regeling Innovatie Groen Onderwijs) van start om een curriculum rond dit thema op te zetten in het hbo en mbo. Op mbo-niveau resulteerde dit vorig studiejaar in een opleiding Outdoor & Adventure op Helicon MBCS in Velp. Nu volgen VHL en HAN met de minor Natuur, gezondheid en recreatie, een keuzemodule van een half jaar. In Velp richt de hogeschool zich vooral op studenten Bos- en natuurbeheer en Tuin- en landschapsinrichting, op de HAN op studenten van de opleidingen Gedrag en gezondheid, en Sport en bewegen.
‘Voor de mensen van de HAN is de stap nog iets groter’, zegt Van Haeren. ‘De relatie tussen natuur, gezondheid en recreatie is voor ons vanzelfsprekend, in de gezondheidszorg begint dat langzaam te komen.’
Veel harde bewijzen zijn er overigens nog niet voor deze relatie. ‘Maar dat is juist het mooie’, zegt Van Haeren. ‘In de minor gaan we met studenten gegevens hierover verzamelen. We hebben contacten met een universiteit in Noorwegen die hier mee bezig is en ook in Wageningen gebeurt veel. We werken daarom ook samen in het expertisecentrum Gezondheid, landbouw en groen van Wageningen UR.’
In de minor leren studenten over de positieve werking van nabijheid van groen op de gezondheid en wat je daarmee kunt doen in de inrichting van stad en land. Verder is ‘aanjagen’ een belangrijke competentie waaraan de studenten werken. ‘Ze moeten mensen ervan kunnen overtuigen dat groen belangrijk is voor de gezondheid. Daarvoor is kennis nodig, die ze in deze minor krijgen aangereikt’, aldus Van Haeren.
De belangstelling voor de minor is nog niet overweldigend, maar Van Haeren verwacht dat dat wel gaat komen. ’Tien is een mooi aantal om mee te beginnen, het is toch een soort pilot. Uiteindelijk moeten het twintig studenten worden en ik weet zeker dat die belangstelling ook gaat komen als de minor eenmaal draait.’