Nieuws - 29 november 2001

Minister

Minister

"Onvermijdelijk dat het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij verdwijnt. Is het niet in de komende kabinetsformatie, dan zal het de volgende zijn." Dat voorspelt landbouwsocioloog prof. Jan Douwe van der Ploeg. Voor boeren maakt het niet veel uit. "Zonder ministerie zijn boeren vandaag de dag niet veel slechter af."

Van der Ploeg hoopt dat ?ls er nog een minister komt, dat die dan van Groen Linkssignatuur is. "Nu gaat het stap voor stap de verkeerde kant uit, met een andere minister misschien stap voor stap de goede kant uit."

Minister Brinkhorst vroeg Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, hem uit te leggen waarom boeren tegen alle economische wind in toch blijven boeren. Schnabel verwijst nu in zijn essay veelvuldig naar Van der Ploeg, maar de vervolgopdracht gaat toch naar het SCP. | J.T.

Zie pagina 9