Nieuws - 7 maart 2002

Minister wil ook fraudeonderzoek universiteiten

Minister wil ook fraudeonderzoek universiteiten

Het onderzoek naar misbruik van subsidieregels breidt zich als een olievlek uit over het Nederlandse onderwijs. Minister Hermans eist een zelfonderzoek van alle universiteiten, hogescholen en instellingen voor middelbaar en volwassenenonderwijs.

De maatregel van de minister volgt op zijn aangifte, vorige week, bij het Openbaar Ministerie tegen zes hogescholen. Hij beschuldigt ze van fraude, op basis van onderzoek door ministeri?le accountants. Tegen drie van hen (de hogescholen van Amsterdam, Utrecht en Brabant) stelde Hermans bovendien een vervolgonderzoek in.

De zes hogescholen schreven samen meer dan 5000 Belgische studenten in die nauwelijks onderwijs genoten. Wel waren ze per persoon goed voor duizenden euro's overheidsgeld. In totaal werd ten onrechte 29,2 miljoen euro ge?ncasseerd.

Critici verwijten Hermans intussen het misbruik van regels te hebben uitgelokt door het hoger onderwijs te weinig geld te geven. Bovendien waren de regels onduidelijk.

Ook in de Tweede Kamer ligt de onderwijsminister onder vuur. 'Te weinig, te laat', oordeelt een ruime Kamermeerderheid. De kamerleden Camiel Eurlings (CDA) en Mari?tte Hamer (PvdA) hebben Hermans op dinsdag 5 maart 'voor de zoveelste keer' gevraagd om een feitenoverzicht.

De minister moet daarin verantwoorden wat hij sinds zijn aantreden heeft gedaan met meldingen van fraude en misbruik.

Niet alleen de oppositie, maar ook de paarse coalitiepartijen PvdA en D66 vinden het tijd voor een onafhankelijk onderzoek, bijvoorbeeld door de Algemene Rekenkamer.

Hermans zelf koos deze week voor een andere oplossing. Hij wil alle hogescholen, universiteiten en mbo-scholen een vragenlijst sturen over studenteninschrijvingen. Die moet binnen zes weken ondertekend retour naar Zoetermeer. Wie het oprekken van regels eerlijk opbiecht, moet het teveel ge?ncasseerde geld teruggeven, maar komt er zonder boete mee weg. Fraudeurs kunnen daarentegen 'harde maatregelen' tegemoet zien.

Volgens ir Henk Vegter van de afdeling Onderwijs en studentenaangelegenheden heeft Wageningen Universiteit niets te vrezen van het fraudeonderzoek. Omdat Wageningen als enige universiteit betaald wordt door het ministerie van LNV zou gesjoemel met studentenaantallen ook geen extra financiering hebben opgeleverd. | HOP/K.V.