Nieuws - 2 juni 2010

Minister opent proefbedrijf Zeeuwse Tong

Minister Gerda Verburg heeft op 1 juni het proefbedrijf Zeeuwse Tong te Colijnsplaat in Zeeland geopend. Het nieuwe proefbedrijf richt zich op de binnendijkse productie van zeetong, zagers, schelpdieren, algen en zilte gewassen, in harmonie met zilte natuur.

tongtewater1.jpg
‘We gaan zeetong kweken in vijvers’, zegt Willem Brandenburg van Plant Research International, samen met Jan Ketelaars initiatiefnemer van het project de Zeeuwse Tong. ‘Die tong voeren we met zagers, een worm die in de bodem voorkomt, in plaats van vismeel. Met de mest uit de visvijvers gaan we algen kweken, die weer als voedingsbron dienen voor schelpdieren. De resterende nutriënten worden door wieren dan wel zilte teelten opgenomen. Het water dat het bedrijf vanuit de Oosterschelde wordt ingelaten is dus even schoon als het water dat er uit gaat. We voegen jonge tong en zagers toe aan het proefbedrijf, maar verder is het een gesloten productiesysteem.’
 
Onderzoek
Vanuit Wageningen UR doen met name Plant Research International en Wageningen Imares onderzoek op het proefbedrijf. Doelstelling van het proefbedrijf is de ontwikkeling van binnendijkse visteelt in Zeeland die economisch rendabel, ecologisch duurzaam en maatschappelijk gedragen is, zegt Brandenburg. De ontwikkeling van het proefbedrijf heeft vijftien miljoen euro gekost. Zes miljoen wordt besteed aan onderzoek, negen miljoen aan infrastructuur, voorlichting en onderwijs.. Naast de provincie Zeeland, het ministerie van LNV en het Europees Visserijfonds is het Zeeuwse bedrijfsleven medefinancier van het proefbedrijf.  
Als openingshandeling liet de minister de eerste tongetjes en zagers los in de kweekvijver op het bedrijf.