Nieuws - 4 februari 2016

Minister opent One Health onderzoekscentrum

tekst:
Albert Sikkema

Het Netherlands Centre for One Health (NCOH) wordt vandaag geopend door Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit virtuele centrum gaat Wageningen UR samenwerken met de Universiteit Utrecht en drie medische centra op het gebied van gezondheidsvraagstukken.

Belangrijke onderzoeksthema’s van het One Health centrum zijn het tegengaan van antibioticaresistentie, bestrijding van nieuwe infectueuze ziekten (denk aan het zika-virus nu), een gezonde veehouderij en ziekteverspreiding in ecosystemen.

Tijdens de opening van het centrum, vanmiddag in Den Haag, spreekt ook de Britse hoogleraar David Heymann, hoofd van het Centre on Global Health Security, die vermoedelijk ingaat op het onderzoek naar en de bestrijding van het zika-virus.

Meer weten over het NCOH? Ga naar