Nieuws - 31 mei 2001

Miniinterview: Nieuwe vleesvervanger

Miniinterview: Nieuwe vleesvervanger

Door de MKZ-crisis en steeds weer opdoemende BSE wordt de roep om een aantrekkelijke vleesvervanger steeds luider. Met name in Duitsland en Groot-Brittanni? is er interesse voor. Op dit moment werkt het ATO, in samenwerking met universiteiten en TNO, aan een nieuw, veelbelovend alternatief voor vlees. Wat is de toekomst van de vleesvervanger?

Prof. dr. Wim Jongen, ATO:

"Wij werken op dit moment aan een groot project, Profetas genaamd. Het thema hiervan is het ontwikkelen van een duurzaam voedselproductiesysteem. We ontwikkelen een vleesvervangend product om het milieu te ontlasten. Gemiddeld kost het produceren van een kilo vlees vijf tot zeven kilo plantaardige eiwitten. Vleesproductie kost dus veel energie, daarom willen we de productiesystemen duurzamer maken. Een andere redenen om duurzamere methodes te ontwikkelen, is de toenemende vleesconsumptie in China waardoor de wereldvoedselproductie zou moeten verdubbelen.

De vleesvervangers die nu in de schappen liggen, zijn alleen in trek bij vegetari?rs. Voor de gemiddelde consument zijn deze producten niet goed genoeg. Hij denkt dat hij vlees eet, maar de smaak en de knapperigheid komen niet overeen. De vleesvervanger die wij ontwikkelen, zal overigens niet als een soort lapje vlees op het bord belanden. Het wordt toegevoegd aan samengestelde producten, zoals pizza's.

Belangrijk is verder dat we het gaan presenteren als een op zichzelf staand alternatief. Het krijgt een eigen identiteit en zal daarom niet op de markt gebracht worden onder de noemer vleesvervanger.

De consument hoeft niet bang te zijn dat hij bij het eten van het nieuwe type vleesvervanger voedingsstoffen tekortkomt. Mits er niet eenzijdig gegeten wordt, spelen de hoeveelheid ijzer en de aminozuursamenstelling geen significante rol. Dat neemt niet weg dat we desgewenst aan de samenstelling kunnen werken en eventueel bijvoorbeeld vitamines kunnen toevoegen.

In Nederland is nog nauwelijks aandacht aan dit onderwerp besteed door de media, terwijl we in andere Europese landen al wel veel in het nieuws zijn geweest. Dit komt waarschijnlijk doordat de Nederlander wat rustiger reageert in vergelijking met het buitenland. Daar is de impact veel heftiger. Tijdens de MKZ- en BSE-crises is de vleesconsumptie hier nauwelijks afgenomen, terwijl de vleesverkoop in Duitsland en Groot-Brittanni? bijna volledig is ingestort.

In dit project werkt ATO samen met het LEI, TNO, Universiteit van Twente, Universiteit van Amsterdam en de Stichting Wereldvoedselvoorziening. Profetas is een consumentgericht programma. Hieraan werken negen aio's en zes postdocs. Zij hebben allen hun eigen vakgebied. Twee aio's houden zich bezig met een consumentenonderzoek, waarin gekeken wordt naar voorkeuren en voedselkeuzegedrag. Andere aio's richten zich op de textuur, de integratie van eiwitten en smaak en grondstofeigenschappen. Verder modelleert een aio de hele keten. Twee NWO-stichtingen financieren het project. Daarnaast krijgt Profetas steun van zes grote bedrijven uit verschillende sectoren." | E.W.