Nieuws - 1 januari 1970

Minder visvoer nodig in kweekvijvers

Minder excessief gebruik van visvoer en meer natuurlijke vijvers kunnen de viskweek en het milieu ten goede komen. Dat concludeert Beatriz Torres Beristain in haar promotieonderzoek.
'Dikwijls komt vijftig procent van het visvoer nooit terecht bij de vissen', zegt Torres

Minder excessief gebruik van visvoer en meer natuurlijke vijvers kunnen de viskweek en het milieu ten goede komen. Dat concludeert Beatriz Torres Beristain in haar promotieonderzoek.
'Dikwijls komt vijftig procent van het visvoer nooit terecht bij de vissen', zegt Torres. Viskwekers voegen volgens haar vaak overdreven veel voer toe aan hun vijvers, omdat ze er zeker van willen zijn dat de vissen voldoende te eten krijgen en snel groeien. Het resultaat is wel dat veel voedingsstoffen op de bodem terechtkomen, en er een ophoping van organisch materiaal plaatsvindt. Daardoor ontstaan schadelijke gassen, zuurstoftekort en hinderlijke algengroei. De viskweker moet de smurrie uit de vijver halen, en loost die vaak in zee of in rivieren.
Torres voerde experimenten uit, waarbij ze metingen deed naar de afbraak van organisch materiaal door bacteriën onder zuurstofloze en zuurstofrijke omstandigheden. Ze kwam tot de conclusie dat een combinatie van de twee zorgt voor de meeste afbraak van organisch materiaal en de terugdringing van de toxische stof ammonia.
Normaliter vindt in viskweekvijvers hoofdzakelijk zuurstofloze afbraak van organisch materiaal plaats. Zuurstofrijke afbraak valt goed te stimuleren door eenmaal in de vier dagen de onderste waterlagen in de vijvers te mengen, ontdekte Torres. Een oplossing kan zijn om bodemvissen uit te zetten, die de grond omwoelen en voor de vereiste vermenging van waterlagen kunnen zorgen. In plaats van slechts één vissoort uit te zetten zoals gebruikelijk, kan het verstandig zijn om te werken met verschillende soorten. Torres gelooft dat viskwekers meer oog moeten hebben voor de waterkwaliteit, en moeten kijken naar natuurlijke processen in bijvoorbeeld meren. Dit kan voor een meer duurzame aquacultuur zorgen. / HB

Dr Beatriz Torres promoveert op 15 april bij hoogleraar Visteelt en visserij prof. Johan Verreth.