Nieuws - 13 juni 2018

Minder stemmen voor studentenraad: raad WUR 'blijft representatief'

tekst:
Luuk Zegers,Hoger Onderwijs Persbureau

Ondanks de sterkere positie van de medezeggenschap, daalt het aantal studenten dat stemt bij studentenraadsverkiezingen. Op bijna alle universiteiten daalde de opkomst. Ook in Wageningen werd minder gestemd dan vorig jaar. Toch doet de WUR het relatief goed: alleen in Tilburg en Delft was de opkomst hoger.

De nieuwe studentenraad met rector magnificus Arthur Mol © Luuk Zegers

Dit schrijft het Hoger Onderwijs Persbureau.

Studentenraadslid Jan van de Pol vind het jammer dat de opkomst dit jaar (38 procent) lager was dan vorig jaar (40,8 procent). Hij acht het waarschijnlijk dat de daling in het aantal stemmen in ieder geval deels komt door een groot evenement in Orion, waardoor daar tijdelijk minder onderwijs was. ‘Daardoor zijn we wel wat studenten misgelopen. Maar nog steeds hebben ruim vierduizend studenten gestemd, dus we zijn als studentenraad zeker nog representatief voor de Wageningse studenten. En de opkomst is zeer hoog vergeleken met de andere universiteiten.’

Compacte universiteit
Pol wijdt die hoge opkomst deels aan het feit dat de WUR een compacte universiteit is. ‘Hier hebben wij drie grote onderwijsgebouwen waar wij campagne kunnen voeren. Andere universiteiten zijn vaak verspreid door de stad, dus het is moeilijker om daar alle studenten te bereiken.’

Zichtbaar zijn
Naast een goede infrastructuur is de Wageningse studentenraad ook actief met zichtbaarheid bezig. ‘Communicatie naar de studenten toe is belangrijk’, aldus Pol. ‘Constant laten zien wat je doet en waarom je belangrijk bent. Dat doen we al wel, maar daar kunnen we ook nog stappen in maken. Want als studenten zien dat de studentenraad belangrijk voor ze is, gaan ze wel stemmen.’

Meer rechten
De medezeggenschap heeft dankzij de Wet versterking bestuurskracht sinds vorig jaar meer verantwoordelijkheid, inspraak en rechten. De leden beslissen bijvoorbeeld mee over de besteding van de leenstelselmiljoenen. Toch is de opkomst voor de verkiezingen dit jaar bijna overal gedaald. Ook blijft het aan verschillende universiteiten lastig om voldoende kandidaten te vinden.

Opkomst studentenraadsverkiezingen 2018
1. Tilburg 45,7 %
2. TU Delft 38,1 %
3. WUR 38 %
4. Radboud 37 %
5. Twente 36,4 %
6. TU Eindhoven 35,3 %
7. Utrecht 26,8 %
8. Groningen 26 %
9. Maastricht 20 a 30 %*
10. Leiden 18 %
11. VU 16,1 %
12. Erasmus Rotterdam 12 %
13. UvA 11,2 %

* Opkomst verschilt per faculteit

Lees meer: