Nieuws - 1 januari 1970

Minder nieuwbouw, toch huurverhoging

Ondanks het feit dat de SSHW in Wageningen flink wat minder kamers gaat bijbouwen dan gepland, blijft zij bij de vorig jaar ingevoerde huurverhoging. De SSHW stelt nu dat die verhoging sowieso noodzakelijk was. Daarnaast wil de stichting haar activiteiten in Ede gaan uitbreiden.

Bij de presentatie van haar nieuwbouwplannen vorig voorjaar ging de SSHW nog uit van een forse stijging van het aantal studenten aan Wageningen Universiteit. Met de plannen waren grote investeringen gemoeid, waardoor de SSHW zich genoodzaakt zag de huren met gemiddeld bijna tien procent te verhogen.
Tegen de verhogingen werd door de huurders flink geprotesteerd. Volgens Linda Heilmann, voorzitter van bewonersorganisatie SFO is daarop met de SSHW gesproken over matiging van de huur wanneer de investeringen lager zouden uitvallen. 'We hebben destijds afgesproken dat we jaarlijks zouden bekijken hoe het staat met de nieuwbouw en de gevolgen voor de huur.’
De nieuwe directeur van de SSHW, Hans van Medenbach, die sinds december de scepter zwaait, wil echter niets weten van een huurmatiging en stelt dat de huurverhoging hoe dan ook noodzakelijk was. 'Die verhoging was hard nodig. De huren waren al te lang niet aangepast.' Hij ziet in de gewijzigde nieuwbouwplannen dan ook geen reden om de huren naar beneden bij te stellen.
Bij de verhuur van de nieuwbouw laat de SSHW ook de vorig jaar ingevoerde norm van tachtig procent van de ‘maximaal redelijke huurprijs’ weer los. De kale huur van de appartementen komt op zo’n 450 euro te liggen, wat neerkomt op ongeveer negentig procent van het maximum dat uit het puntensysteem rolt. De SSHW zegt het geld nodig te hebben om de bedrijfsvoering niet in gevaar te laten komen. Wel zal het bedrag binnen de grenzen voor huursubsidie blijven.
De SSHW zal de nieuwbouw op eigen kracht financieren. Matching, het meefinancieren door andere, rijke woningcorporaties is niet aan de orde. ‘Woningcorporaties zijn er niet zo happig op te investeren in een stad of corporatie die ze niet kennen. Daarnaast stellen wij ons liever niet afhankelijk op en houden we onze gebouwen in eigen beheer’, aldus Van Medenbach.
De SSHW wil mogelijk ook in Ede gaan bouwen. Van Medenbach: ‘We hebben nog geen concrete plannen, maar ik wil hier nadrukkelijk het statement maken dat wij er ook voor Ede zijn.’ Samen met de Edese woningbouwcorporatie Woonstede bekijkt de SSHW de mogelijkheden om meer kamers te gaan aanbieden voor studenten van de Christelijke Hogeschool. ‘Die groeit als kool’, aldus Van Medenbach. Een van de mogelijkheden is het ombouwen van de kazernes tot studentenwoningen. Die komen in 2007 vrij na vertrek van het leger. / JH

Zie ook pagina 2: Rijnsteeg begin 2006 gesloopt