Nieuws - 21 november 2017

Miljoenen voor Wagenings onderzoek

tekst:
Tessa Louwerens

NWO stelt ruim zes miljoen euro beschikbaar aan Wagenings onderzoek. In één project maken de onderzoekers chemische bouwstenen met behulp van micro-organismen, in een ander project werken ze aan zelflerende computersystemen.

© NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)

Met het NWO-geld gaat WUR de komende jaren samen met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen innovatieve technologieën ontwikkelen. NWO stelt in totaal 21 miljoen euro beschikbaar voor zes onderzoeksprogramma’s binnen het financieringsprogramma Perspectief. Betrokken bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen vullen de investering van NWO aan met 11 miljoen euro.

Van die 21 miljoen gaat ruim 2,6 miljoen euro naar het onderzoeksprogramma MicroSynC onder leiding van Fons Stams en Diana Sousa van Microbiologie. Zij bestuderen de omzetting van syngas, een mengsel van koolmonoxide, kooldioxide en waterstof dat vrij komt bij de productie van staal en bij het vergassen van biomassa. De onderzoekers willen dit syngas met behulp van micro-organismen omzetten in nuttige chemische bouwstenen. ‘Nu worden veel van deze bouwstenen gemaakt uit aardolie’, zegt Stams. ‘Het syngas is beschikbaar.  Met nieuwe processen willen we het syngas omzetten in bouwstenen voor bijvoorbeeld biobrandstoffen of bioplastics. Dat is ook een bijdrage aan het verminderen van het broeikaseffect.’

Een ander gehonoreerd programma, dat wordt geleid door de TU Delft met WUR als deelnemer, is Efficient Deep Learning. In dit programma, dat ruim 4,1 miljoen euro krijgt, gaan de onderzoekers zelflerende systemen optimaliseren en transparanter maken. Denk bijvoorbeeld aan een computer die op beveiligingsbeelden een gevaarlijke situatie herkent. Voordat zo’n systeem zelfstandig kan opereren, moet je het eerst trainen. Daarnaast heeft het systeem heel veel rekenkracht nodig voor een beslissing en is niet altijd duidelijk waar die besluiten dan op zijn gebaseerd. De onderzoekers, waaronder Eldert van Henten van Agrarische Bedrijfstechnologie, gaan werken om dit proces efficiënter en transparanter te maken. ‘Binnen ons project gaan we ons bezig houden met het ontwikkelen van data-modellen, waarmee beslissingen kunnen worden genomen om het bijvoorbeeld productieniveau, diergezondheid en dierwelzijn te verbeteren,’ zegt Van Henten. Hierbij kun je denken aan computersystemen voor precisieveehouderij of detecteren van ziekte bij de dieren. Of gedragsmonitoringgegevens, waarmee het rantsoen per dier kan worden aangepast en kan worden bepaald welk dier antibiotica nodig heeft.