Nieuws - 29 november 2001

Miljoenen voor klimaatonderzoek

Miljoenen voor klimaatonderzoek

Het ministerie van VROM gaat de komende vijf jaar dertig miljoen gulden uitgeven aan klimaatonderzoek. Klimaatonderzoekers van Wageningen UR rekenen op een groot deel hiervan.

Minister Jan Pronk heeft besloten vanaf 2002 jaarlijks zes miljoen uit te geven aan klimaatonderzoek, en dat vijf jaar lang. Dit project is het vervolg van het Nationaal Onderzoeksprogramma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaat (NOP 2), dat in 2002 afloopt.

Zo'n veertig procent van het NOP 2-budget is ten goede gekomen aan klimaatonderzoek binnen Wageningen UR. De onderzoekscholen Wimek en Productie Ecologie en onderzoeksinstituut Alterra zijn de belangrijkste spelers en zullen naar alle waarschijnlijkheid een groot deel van de dertig miljoen krijgen, denkt prof. Leen Hordijk, hoogleraar milieusysteemanalyse.

Pronk heeft toegezegd meer geld te besteden aan fundamenteel klimaatonderzoek. Wageningen UR kan daarvan profiteren, meent Hordijk. "De minister wil meer in de diepte investeren. Dit is een hoopgevend signaal."

Andere mededingers voor de miljoenen van Pronk zijn de Vrije Universiteit (VU), de Universiteit Utrecht, het KNMI en het Maastrichtse onderzoeksinstituut ICIS.

Waar de klimaatonderzoekers van Wageningen UR ook op in zullen spelen is het overheidsprogramma ICES voor versterking van de infrastructuur en het milieu. Dit wordt gefinancierd door de aardgasbaten. | H.B.