Nieuws - 1 januari 1970

Milieuvriendelijke technieken op de plank

Milieuvriendelijke technieken op de plank

Milieuvriendelijke technieken op de plank

Veel telers zijn huiverig om het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen te verminderen. Toch heeft het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (LBO) in Lisse al veel onderzoek gedaan naar praktijkmogelijkheden. Het proefbedrijf De Noord in Sint Maartensbrug bestudeert op praktijkschaal de mogelijkheden van de geïntegreerde en de biologische bollenteelt. Zo heeft het een waarschuwingssysteem voor vuur in lelie getest dat door het LBO was ontwikkeld. Inmiddels is dit systeem op de markt. Ook heeft het dergelijke systemen voor tulp en gladiool in onderzoek. Daarmee is een belangrijke vermindering van het bestrijdingsmiddelengebruik mogelijk

Om de toepassing van dergelijke resultaten te stimuleren is afgelopen najaar het project Bollenteelt na 2000 begonnen. Hieraan doen 24 bollentelers mee, die een intensieve begeleiding krijgen van DLV, LBO en WLTO-advies, de adviesafdeling van de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie. L.N