Nieuws - 1 januari 1970

Milieukunde wordt echte kopstudie

Milieukunde wordt echte kopstudie

Milieukunde wordt echte kopstudie

De kopstudie Integrale milieukunde krijgt toch meerdere afstudeerrichtingen. Dat heeft de raad van bestuur op 24 juni besloten tijdens overleg met de studenten- en de ondernemingsraad

Het bestuur wilde eerst oon afstudeerrichting voor milieukunde, maar de projectgroep die het nieuwe programma ontwerpt wilde er drie. De medezeggenschapsraden waren het eens met de projectgroep en wilden niet instemmen met het collegevoorstel. Zij willen dat Integrale milieukunde een volwaardige kopstudie wordt met meerdere afstudeermogelijkheden. Collegelid prof. dr ir Bert Speelman zegde daarop overleg toe met de projectgroep. Hij stelde twee specialisaties voor, waarna de raden instemden met de kopstudie

Voorwaarde van Speelman is wel dat de kopstudie in de BSc-fase ruim aandacht besteedt aan de integratie van natuur- en maatschappijwetenschappen. Voorzitter prof. dr ir Wim Rulkens reageerde opgelucht op de toezegging, maar kan nog niet zeggen welke afstudeerrichtingen er komen. Daarover wil hij eerst overleggen met zijn projectteam en Speelman

Over de negen interspecialisaties wilden de studenten- en de ondernemingsraad geen definitief besluit nemen. Deze specialisaties zijn afstudeerrichtingen die toegankelijk zijn voor studenten van meerdere richtingen. Volgens de raden zijn de interspecialisaties onvoldoende besproken binnen de universiteit, omdat de projectteams het te druk hebben gehad met het opstellen van de andere programma's. De lijst van negen was opgesteld door de vier onderwijsinstituten. Zij kozen de negen uit achttien voorstellen. K.V