Nieuws - 1 januari 1970

Midden-Delfland kan meer grutto's herbergen

Het areaal land in Midden-Delfland waarop boeren beheer plegen voor grutto’s, kan worden verdubbeld. Dat berekenen onderzoekers van Alterra in een eerste RegioNatuurPlan, een methode om agrarisch natuurbeheer van afzonderlijke boeren regionaal te coördineren.

'We hebben eerst aan de hand van bodemtype, ontwatering en landschappelijke openheid bepaald welk gebied voor grutto's geschikt is', vertelt ecoloog dr Dick Melman van Alterra, 'en vervolgens waar het huidige weidevogelbeheer ligt. Het blijkt dat er veel meer gebied is dat geschikt is voor weidevogelbeheer. Er is meer mogelijk in hectares, maar wat er ligt kan ook beter beheerd worden. Een deel van het beheer wordt namelijk buiten het geschikte gebied uitgevoerd.'
De systematiek van het RegioNatuurPlan bouwt voort op het eerder door Alterra onderzochte BedrijfsNatuurPlan, waarin op bedrijfsniveau aanwijzingen worden gegeven voor natuurbeheer. 'Dit is verrijkt met de kennis van weidevogeldeskundigen, onderzoekers en praktijkmensen', aldus Melman. 'We willen naar een systeem toe dat boeren en boerenverenigingen zelf kunnen gebruiken om het beheer te verbeteren.' Behalve naar de weidevogels keken de onderzoekers ook naar het beheer van sloten en slootkanten in Midden-Delfland. 'Er ligt een enorm ragfijn netwerk van sloten', vertelt Melman. 'Dat ligt er vrij redelijk bij en het beheer biedt perspectief op goede slootkanten.'
Het RegioNatuurPlan voor Midden-Delfland is een eerste vingeroefening in een methodiek die later breder toegepast moet worden, vertelt Melman. De boeren kunnen, samenwerkend in natuurverenigingen, het weidevogelbeheer regionaal ruimtelijk afstemmen, zodat er het tegenwoordig gewenste mozaïekbeheer ontstaat. 'De nestbescherming moet bijvoorbeeld niet te ver weg zijn van land dat laat wordt gemaaid, zodat de vogels daar naartoe kunnen vluchten als dat nodig is', legt Melman uit. De overheid kan de systematiek gebruiken om een vinger aan de pols te houden en de resultaten te monitoren. 'Later kunnen we checken of er bijvoorbeeld vogels komen waar we die verwachtten.' / MW