Nieuws - 25 mei 2011

Methaanuitstoot koe te traceren in de melk

Wageningse onderzoekers kunnen de methaanuitstoot van koeien bepalen aan de hand van de vetzuursamenstelling van de melk. Daarmee komt een methode in zicht om de methaanproductie van koeien te verminderen.

koe_methaan_DSC4846_kopie.jpg
Methaan is het belangrijkste broeikasgas dat koeien produceren, maar de hoeveelheid is lastig te meten in de praktijk. De FAO schat dat 52 procent van alle broeikasgassen uit de melkveesector methaan is. Wageningen UR meet de precieze methaanproductie van koeien in zogenaamde klimaatrespiratiekamers, maar dat is een dure techniek. Wel blijkt uit die metingen dat een Nederlandse koe gemiddeld twintig gram methaan per kilo voer uitscheidt, variërend van 15 tot 25 gram. Die variatie wordt vooral bepaald door het veevoer. Dat is interessant, want zo kunnen boeren de uitstoot wellicht beïnvloeden.
 
De Wageningers bepaalden de methaanuitstoot van honderd koeien met tien verschillende voerrantsoenen in de klimaatrespiratiekamers. Ook namen ze melkmonsters van deze koeien om de samenstelling van de melkvetzuren per koe te bepalen. Melkvet bestaat uit honderden verschillende vetzuren. Veertien vetzuren bleken een significant verband met de methaanproductie te hebben. De onderzoekers ontwikkelden een optimale formule met vier vetzuren om de methaanuitstoot te voorspellen. Deze vetzuren ontstaan deels in de pens van de koe, waar micro-organismen het voer omzetten in voedingsstoffen voor de koe, maar tevens methaan produceren.
 
Aan de hand van het vetzuurprofiel van de melk kunnen de onderzoekers nu de methaanproductie per koe of boerderij voorspellen. Omdat zo’n bepaling van de vetzuursamenstelling vrij eenvoudig is, opent dit de mogelijkheid om per melkveebedrijf of koe de methaanuitstoot te bepalen, zegt onderzoeker Jan Dijkstra van de leerstoelgroep Diervoeding. Bovendien zou dat tot voeradviezen kunnen leiden om de methaanuitstoot te verlagen. Veevoerfabrikant Provimi en microbiologisch R&D bedrijf Alimetrics waren deelnemer aan het onderzoek.
Zo ver is het echter nog niet. ‘De relatie tussen vetzuursamenstelling en methaanproductie is gebaseerd op een relatief kleine dataset. Om een robuuste indicator te ontwikkelen, hebben we meer meetgegevens nodig. Die willen we samen met internationale partners verzamelen.’ Dijkstra publiceerde zijn onderzoek begin deze maand in Animal Feed Science and Technology.