Nieuws - 1 januari 1970

Meten waterberging in ondergrond langs Maas moet hoogwatervoorspellingen

Meten waterberging in ondergrond langs Maas moet hoogwatervoorspellingen

Meten waterberging in ondergrond langs Maas moet hoogwatervoorspellingen

verbeteren

Metingen van grondwaterstanden wijzen uit dat de ondergrond langs de Maas
vrij veel water kan opvangen tijdens hoogwater. Tot nu toe doet
Rijkswaterstaat schattingen hiernaar, maar het is verstandig om meer
metingen te laten uitvoeren, en zo de voorspelling van waterhoogtes in de
Maas betrouwbaarder te maken, zegt dr Henny van Lanen van de sectie
Waterhuishouding.

De grote waterberging in de ondergrond langs de Maas blijkt uit metingen
van RIZA, waterschap Roer en Overmaas en TNO. De Wageningse
hydrologiestudent Liesbeth van Hilten heeft de metingen voor haar
afstudeeronderzoek geanalyseerd.
Haar onderzoeksgebied ligt in de buurt van Roosteren, net ten noorden van
Sittard en heeft een oppervlakte van ongeveer 230 vierkante kilometer. Hier
blijkt tijdens het hoogwater van begin 1993 1,25 miljoen kubieke meter
water te zijn geborgen in de sedimentlagen aan weerszijden van de Maas. Van
Hilten: ,,Dit is gelijk aan een laag van 545 mm water. Je kan dit
vergelijken met de jaarlijkse neerslag in Nederland, die gemiddeld 750 mm
bedraagt. Dit water is in een periode van een maand geborgen. Een boel
water dus.'' Wanneer in het hele Nederlandse deel van de Maas dezelfde
geohydrologische aannamen gelden als in de buurt van Roosteren, wordt zo'n
25 miljoen kubieke meter water geborgen. Dat is 0,6 procent van de totale
hoeveelheid water die door de Maas wordt afgevoerd in dezelfde periode.
Meer metingen zijn nodig om de hoogwatervoorspelling te verbeteren, stelt
hydroloog Van Lanen. ,,De voorspelling van waterhoogtes luistert erg nauw.
Of de kades tijdens hoogwater worden overschreden, wordt beïnvloed door de
waterberging in de grind- en zandrijke afzettingen van de Maas. Tot nu toe
schat Rijkswaterstaat hoeveel water er onder de grond verdwijnt, en voert
dan een simpele correctie uit op de voorspelde waterstanden in de Maas. Dit
kan tot fouten leiden. Een onderschatting van de waterberging in de
terrassen leidt tot een overschatting van de waterstanden.''
Alleen meer metingen doen is niet voldoende. De grondwaterdynamiek is erg
complex en hangt onder meer af van de weersomstandigheden. Van Lanen: ,,Als
het droog weer is geweest op de dagen voor het hoogwater, kan het
grondwaterpakket meer water opvangen. Dit soort aspecten moet ook goed
onderzocht worden.'' |
H.B.