Nieuws - 13 september 2001

Met AKIS op internet kijken naar dekzandrug in de buurt

Met AKIS op internet kijken naar dekzandrug in de buurt

Het Aardkundig Informatiesysteem (AKIS), een combinatie van digitale kaarten met aardkundige waarden en andere informatie dat Alterra in opdracht van LNV ontwikkelde, is technisch compleet. Provincies gaan nu experimenteren met het systeem, terwijl Alterra verder werkt aan de vulling en de gebruiksvriendelijkheid.

Het AKIS is een onderdeel van het Meetnet Landschap van het Expertisecentrum LNV waarin met negen meetsystemen de kwaliteit van het Nederlandse landschap gevolgd kan worden. Met AKIS kunnen beleidmakers bijvoorbeeld kijken welke gevolgen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft voor een dekzandwal in Brabant of welke aardkundige waarde een rivierduin in de Betuwe heeft.

Fysisch geograaf drs. Arjan Koomen van Alterra werkt sinds 1998 aan het AKIS. Eerste prioriteit was het landsdekkend maken van het systeem. Tweederde van Nederland is tussen 1960 en 1980 geomorfologisch gekarteerd. Voor het resterende derde deel werden kaarten gemaakt door combinaties te maken met bestaande fysisch-geografische kaarten en reli?fkaarten. "Nu hebben we het resultaat getest voor Texel en het blijkt een betrouwbare manier om de witte plekken te vullen."

Gebruikers van het AKIS kunnen de digitale geomorfologische kaarten combineren met verschillende beleidsdoeleinden van LNV, zoals de EHS of de Waardevolle Cultuurlandschappen. Je kunt kijken waar alle specifieke aardkundige elementen in Nederland liggen, zoals dekzandruggen en stuwwallen, en of die elementen kenmerkend zijn voor een gebied of zeldzaam zijn in het gebied of in Nederland.

Het AKIS is in eerste instantie bedoeld voor beleidmakers van provincies en regiodirecties van LNV, maar volgens Koomen is het ook geschikt voor planners. Zo kunnen architecten, gemeenteambtenaren maar ook omwonenden in het AKIS zien wat de gevolgen zijn van de aanleg van een woonwijk of een bedrijventerrein op een rivierduin. Het systeem is ook geschikt voor het onderwijs.

De provincies Noord-Brabant, Zeeland en Groningen experimenteren nu met het systeem. Komend jaar gaat Koomen werken aan het vullen van het systeem en aan de gebruiksvriendelijkheid. Zo komen er voorbeeldfoto's van aardkundige elementen met uitleg, en komt er een landsdekkende kaart met de meest waardevolle elementen. Bovendien wordt het AKIS op internet gezet, zodat iedereen kan kijken welke aardkundige waarden er in zijn omgeving zijn. | M.W.