Nieuws - 23 oktober 2008

Mest op open dag

nieuws_2510.jpg
Boeren bekijken een mestscheider tijdens de open dagen van praktijkcentrum de Waiboerhoeve in Lelystad. Zo’n drieduizend bezoekers bezochten de nieuwe transitiestal van de hoeve, waar koeien in een open hok op zacht stro kunnen lopen en afkalven. Ook demonstraties en workshops over de opfok van jongvee, bedrijfshygiëne en de boer als manager waren in trek. De mestscheider verdeelt mest in een vaste stof met vooral fosfaten, en een waterige fractie met vooral stikstof. ‘De melkveehouder kan die fracties dan gescheiden op het land brengen, afhankelijk van de toegestane fosfaat- en stikstofnormen’, legt bedrijfsleider Jan Bloemert van de Waiboerhoeve uit.