Nieuws - 7 mei 2009

MENS KRIJGT Q-KOORTS VIA SCHAAP EN GEIT

Q-koorts is bij schapen, geiten en mensen het gevolg van een infectie met genetisch vrijwel dezelfde bacterie. Dat stelt het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad na onderzoek. Daarmee staat vast dat de explosieve toename van Q-koorts bij mensen in Oost-Brabant en Gelderland sinds 2007 wordt veroorzaakt door schapen en geiten.
Het CVI bestudeerde met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen de Coxiella burnetii-bacteriën die vorig jaar bij geïnfecteerde dieren en mensen zijn aangetroffen. Tot 2007 registreerden huisartsen zo’n vijftien besmettingen per jaar, vorig jaar kregen ruim duizend mensen Q-koorts, meestal in de maanden voor de zomer. Dit jaar zijn al tweehonderd patiënten gemeld bij de GGD’s.
De Q-koortsbacterie komt symptoomloos voor bij geiten, maar kan ook vroeggeboortes en abortussen veroorzaken. De bacteriën komen in mest en stro terecht. Als de mest op het land wordt uitgereden en deels verwaait, kunnen mensen de bacterie inademen. De meeste mensen merken daar niets van, maar een klein deel krijgt longontsteking. Om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan, zijn vorig jaar 40 duizend schapen en geiten rond het Brabantse Uden gevaccineerd. Dit jaar is de inentingsregio uitgebreid en zijn nieuwe hygiënevoorschriften van kracht bij veehouders.
Het CVI bestudeert ook de kwaliteit van de bestaande Q-koortstests voor schapen en geiten. Het is momenteel onduidelijk hoe goed die zijn. Sommige tests richten zich op de aanwezigheid van antilichamen in het bloed, andere tonen de ziekmakende bacterie aan en er zijn tests die verschillende typen van de bacterie kunnen onderscheiden. De ministeries van Volksgezondheid en LNV investeren samen met de GGD’s, productschappen en ziekenhuizen ruim drie miljoen euro in onderzoek naar Q-koorts, om meer aanknopingspunten te vinden voor de bestrijding van de ziekte.