Nieuws - 19 oktober 2011

‘Melkverklaring’ stopt campagne Wakker Dier niet

Wakker Dier eist onafhankelijk onderzoek naar de invloed van externe financiering op wetenschap aan Wageningen UR. Het reageert hiermee negatief op een verklaring van Wageningse melkonderzoekers.

7-joris-3pinter.jpg
De stichting baseert haar eis niet op nieuwe feiten, maar verwijst naar een gisteren door Wageningen UR gepubliceerde verklaring. Volgens Wakker Dier woordvoerder Sjoerd van der Wouw geeft de universiteit hierin impliciet toe dat een eerder persbericht over melk ongefundeerde gezondheidsclaims bevatte.
Simon Vink, woordvoerder van Wageningen UR, wijst de eis resoluut van de hand: ‘Ik begrijp niet waar Wakker Dier het over heeft. Zij heeft geen case, geen bewijs, maar slechts verdachtmakingen.' Extern gefinancierd onderzoek van Wageningen UR is volgens hem onafhankelijk en van goede kwaliteit. Interne controlesystemen, zoals de code voor externe financiering, zorgen hiervoor in samenwerking met visitaties en het peer review proces.
Het controversiële persbericht besprak een wetenschappelijk onderzoek dat een positief verband vindt tussen melkconsumptie en de kans op hart- en vaatziekten. Door de link te leggen met de reclamefiguur Joris Driepinter van de melkindustrie maakt de universiteit zich tot reclamebureau, stelt Van der Wouw.
In de gisteren gepubliceerde verklaring herhalen de onderzoekers hun conclusies. Er is geen significant verband tussen totale sterfte, hartaanvallen danwel beroertes en melk. Wel vinden ze een positief verband tussen melk drinken en hart- en vaatziekten in het algemeen. Verder voegen ze twee nuances toe. Zo stellen ze dat de effecten van zuivel afhankelijk zijn van de producten die het vervangt. Verder zijn de resultaten van deze studie alleen niet genoeg om gezondheidsadvies op te baseren.
Naast het persbericht stelt Van der Wouw dat uitlatingen van Wageningse onderzoekers de indruk wekken dat commerciële belangen het onderzoeksklimaat beïnvloeden. Hij verwijst hierbij naar de inaugurele rede van bijzonder hoogleraar Toon van Hooijdonk, die daarnaast werkzaam is bij FrieslandCampina. ‘Er zijn een aantal zaken die we vreemd vinden en we vragen nu om een onderzoek.'
Volgende week houdt de Reclame Code Commissie zitting in de door Wakker Dier aangespannen zaak tegen Wageningen UR.