Nieuws - 10 mei 2001

Melkert vraagt visie Wageningse studenten

Melkert vraagt visie Wageningse studenten

Op 1 mei, de dag van de arbeid, ging fractievoorzitter drs. Ad Melkert van de PvdA op studentenvereniging Ceres in discussie met studenten. Melkert vroeg hen om hun visie op voedselveiligheid en de toekomst van de landbouw.

De studievereniging van Levensmiddelentechnologie Nicolas Appert was stellig in haar visie op voedselveiligheid: voedsel is veiliger dan ooit. Toch vindt ze dat de consument betere voorlichting nodig heeft. Daan van Iersel: "In principe kun je via de streepjescode van de verpakking op internet opzoeken van welk lammetje jouw stuk vlees komt. De registratie van producten is heel goed maar niemand weet dat."

Martijn Schut van studievereniging De Veetelers zei dat Nederland wat betreft voedselveiligheid tot de Europese top behoort. "Om de Nederlandse kwaliteit te beschermen, moeten onze hoge kwaliteitsnormen voor de hele Europese Unie gaan gelden." Melkert wees De Veetelers erop dat dierenwelzijn steeds belangrijker wordt en vroeg zich af of de kwaliteit van Nederlandse intensieve veeteelt wel opweegt tegen extensieve productiemethoden. De Veetelers zijn echter sceptisch over extensievere en biologische landbouw. "Het is een illusie dat extensiever ook diervriendelijk betekent. Bovendien is de biologische landbouw nog geen gezond systeem. Als je overgaat op biologische landbouw geef je een stuk controle uit handen." Ook denken de Veetelers dat de markt voor biologische producten te klein is.

Melkert vroeg de Economenvereniging of biologische landbouw in Nederland financieel haalbaar is. Roland Bakker antwoordde dat hij betwijfelt of de consument wel meer wil betalen voor biologische producten. | S.L.