Nieuws - 7 juli 2011

'Meerwaarde zorglandbouw bewezen'

tekst:
Joris Tielens

Afschaffen pgb bedreigt zorgboerderijen.

De zorglandbouw is de laatste jaren een serieuze tak van sport geworden, maar de bezuinigingen van het kabinet op het persoonsgebonden budget (pgb) vormen een bedreiging.
Toch werkt de zorglandbouw, blijkt uit Wagenings onderzoek. Mede dankzij de keuzevrijheid die cliënten via het pgb krijgen, groeide het aantal zorgboerderijen de afgelopen tien jaar fors tot ongeveer duizend bedrijven. Die ontvangen wekelijks ruim veertienduizend mensen met een zorgvraag.
Zo'n 70 procent van de inkomsten in de zorglandbouw komen uit het pgb, schat de taskforce multifunctionele landbouw. Een deel van het budget van het pgb wordt straks uitgegeven door gemeenten in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning.
De taskforce gaf op­dracht aan Wageningse onderzoekers om de uitkomsten van onderzoek naar de zorglandbouw op een rijtje te zetten, om daarmee gemeenten te overtuigen van de meerwaarde van de zorglandbouw.
'En die meerwaarde is in een aantal studies echt bewezen', zegt onderzoeker Marjolein Elings. Uit kwantitatieve studies bleek bijvoorbeeld dat jongeren met gedragsproblemen, maar ook dementerende ouderen significante verbeteringen laten zien na een half jaar op de zorgboerderij.