Nieuws - 19 november 2015

Meer Wageningse studenten naar psycholoog om studiestress

tekst:
Linda van der Nat

Het aantal Wageningse studenten dat hulp zocht bij de studentpsycholoog is in 2014 flink toegenomen. De getroubleerde studenten hadden vooral te kampen met hevige stress, blijkt uit cijfers van de studenpsychologen van Wageningen UR.

In 2014 hebben in totaal 709 studenten hulp gezocht bij de studentpsycholoog, ten opzichte van 542 in 2013. Dat is een toename van ruim 30 procent. De groei zit vooral bij studenten die worstelen met studiegerelateerde problemen. Met name het aantal studenten dat hulp zocht vanwege studiestress, is flink toegenomen. 18,6 procent van de aanmeldingsvragen ging daarover, ten opzichte van 13,4 procent het jaar ervoor.

Een verklaring is lastig te geven, zegt studentpsycholoog Ineke Leenders, omdat problemen vaak op meerdere gebieden spelen en elkaar beïnvloeden. ‘Stress in een privésituatie zorgt er vaak ook voor dat het met de studie niet lekker loopt.’ Ook het huidige studieklimaat kan stressverhogend werken, denkt de psycholoog. ‘Ik zie veel perfectionistische studenten die alles goed willen doen. Ze willen goede cijfers halen, maar ook sociaal niets missen en aan hun CV werken. De verwachtingen zijn torenhoog, maar de tijd is beperkt, want je kunt niet meer ellenlang over je studie doen. Die combinatie zorgt voor een snelkookpan.’

De klachten waarmee studenten zich melden variëren van lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn en buikpijn, tot slapeloosheid en paniekaanvallen. Leenders: ‘Ze piekeren heel veel, hebben het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn, dat ze gefaald hebben. Ze doen overal aan mee, maar kunnen nergens meer van genieten.’ Soms is de stress zo heftig dat studenten een burn-out krijgen en (tijdelijk) moeten stoppen met hun studie. Om hoeveel studenten het gaat, kan Leenders niet zeggen.

De uitdijende studentenpopulatie is niet de oorzaak van het groeiende aantal studenten dat naar de psycholoog stapt. Het percentage hulpzoekers was de afgelopen jaren redelijk stabiel; 6,8 procent van het totaal aantal ingeschreven studenten. In 2014 was dit percentage ineens 7,2 procent. De universiteit moest een extra psycholoog aannemen om de wachtlijsten weg te werken.

Lees meer: