Nieuws - 14 december 2006

Meer verschijnselen mycotoxines bij varkens

Negen procent van de Nederlandse zeugenbedrijven ziet bij zijn dieren ziekteverschijnselen die misschien het gevolg zijn van veevoer dat besmet is met schimmelgiffen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Animal Sciences Group (ASG) voor het Productschap voor Vee en Vlees.

Het lijkt er op dat in Nederland en de rest van Europa veehouders steeds vaker last hebben van mycotoxines: giffen die worden gemaakt door schimmels als fusarium en bekendstaan onder hun afkortingen. Bij varkens verminderen DON, ZEN en T2 de groei, de effectiviteit van het immuunsysteem en de vruchtbaarheid. Bedrijven melden steeds vaker dat ze die symptomen bij hun dieren zien. Maar in hoeverre die symptomen ook daadwerkelijk het gevolg zijn van mycotoxines kan dr. Monique Mul van ASG niet zeggen.
‘De tests waarmee we mycotoxines opsporen zijn nog niet goed genoeg’, zegt Mul. ‘Als je uit een zak veevoer twee scheppen analyseert, dan kan de ene schep over de norm zijn, en de andere niet. Als dieren ziek zijn, kunnen we ook niet met zekerheid zeggen of er mycotoxines in het spel zijn.’
Dat komt onder meer omdat mycotoxines vaak in wisselende combinaties in producten voorkomen. ‘In de praktijk meten we er in een sample een paar’, zegt Mul. ‘Maar we weten niet of er niet meer in het betreffende monster zitten.’
Onderzoekers van Plant Research International maakten onlangs een verbeterde test voor fusariummycotoxines in tarwe. Die test is een stap vooruit, maar nog niet geschikt voor toepassing op de mengvoeders die varkenshouders gebruiken.
Door die methodologische leemte durft Mul niet te zeggen of we ons nu meer zorgen over mycotoxines moeten maken. ‘In ons rapport adviseren we veehouders wel op te passen als ze buiten de mengvoederbedrijven om zelf ingrediënten kopen’, zegt Mul. ‘In dat geval moeten ze er zelf voor zorgen dat die producten op mycotoxines worden onderzocht. Schimmels maken bovendien meer mycotoxines aan als je ze onder vochtige omstandigheden bewaart. Ook dat is iets waar je als veehouder zelf iets aan kunt doen.’