Nieuws - 15 september 2009

Meer platvis in de Noordzee

In de Noordzee zwemt meer schol en tong, omdat de visserij is afgenomen.

schol1.jpg
We kunnen weer met een schoon geweten een gebakken scholletje naar binnen werken. De bestanden van platvis in de Noordzee, vooral tong en schol, nemen volgens visserijbiologen namelijk weer toe. Dit is een gevolg van de sanering van de vissersvloot. Er mag van ICES, de organisatie die ondermeer visserijonderzoek promoot en co├Ârdineert, in 2010 dan ook meer platvis opgevist worden. Deze zomer presenteerden onderzoekers van IMARES de nieuwe vangstadviezen aan het Ministerie van LNV.
'Het beheer van de noordzeevis is de laatste jaren enorm verbeterd', stelt Adriaan Rijnsdorp, visserijbioloog bij Wageningen IMARES en buitengewoon hoogleraar bij Wageningen UR. 'We hebben een periode gehad dat de wetenschappelijk onderbouwde vangstquota's door ministers niet werden opgevolgd.' De gevolgen van dit visieloze korte termijn beleid op de visstand werden al snel duidelijk. Diverse vissoorten kregen het zwaar te voorduren en duikelden beneden het niveau waarbij voldoende jonge vis geboren werd.
Het korte-termijnbeleid van politici veranderde begin van de eenentwintigste eeuw. De visserijlanden spraken in VN-verband af het voorzorgsprincipe toe te passen op de visserij.
'Bij het voorzorgsprincipe moeten beheerders rekening houden met allerlei onzekerheden, bijvoorbeeld een kleine aanwas, waardoor een grotere buffer nodig is' legt Rijnsdorp uit. 'Er kwam een meerjarenplan om de visserijdruk terug te dringen en dat is goed gelukt.' Sanering van de visserijvloot lukte goed, voor een deel door de hoge olieprijs, die voor veel vissers een stimulans was om te stoppen. Met minder vissers konden de visbestanden zich gaan herstellen, en nu tekenen de eerste positieve ontwikkelingen zich af.

Toch moet er volgens Rijnsdorp nog veel verbeterd worden in het Europese visserijbeheer. Zo werken volgens hem de soortspecifieke vangstquota niet goed genoeg. 'Een platvisvisser kan bijvoorbeeld zijn scholquotum binnen hebben, maar zijn tongquotum nog niet', licht hij toe. 'Als hij doorvist op tong zal er ook schol in de netten komen, die niet mag worden aangevoerd en dood overboord wordt gegooid.