Nieuws - 28 september 2006

Meer mogelijkheden hogeschool door certificering

Training & Consultancy, de commerciële tak van hogeschool Van Hall Larenstein, heeft een ISO-9001-certificering gekregen. Dit is een waarborg voor goed management. Door de certificering kan de onlangs gefuseerde organisatie, ontstaan uit Larenstein Transfer en Van Hall Business Center, meer opdrachten aannemen.
‘Bij overheden is er een trend om alleen nog met gecertificeerde bedrijven te werken’, aldus Wijnand Verschuur van Training & Consultancy in Leeuwarden. ‘Ook veel Vlaamse instellingen waar wij cursussen geven, stellen die eis. Larenstein Transfer was nog niet gecertificeerd, dus het betekent dat er nieuwe opdrachtgevers in beeld komen. Business Center was het wel, maar het was de vraag voor de nieuwe organisatie opnieuw de certificering zou krijgen. Dat is gelukt.’
Zeker voor de Leeuwarder afdeling die zich met de individuele behandeling van afvalwater (IBA) bezighoudt, is de certificering essentieel. Zij accrediteert als enige in Nederland IBA-systemen. De nu verkregen certificering is daarvoor echter wel een vereiste.