Nieuws - 1 januari 1970

Meer middelen tegen schimmels ingezet

Meer middelen tegen schimmels ingezet

Meer middelen tegen schimmels ingezet

In 1998 gebruikten akkerbouwers per hectare twee procent minder chemische bestrijdingsmiddelen dan in 1995. Het gebruik van insecticiden nam zelfs met 43 procent af. Ook voor de bestrijding van onkruiden werden iets minder middelen ingezet. Van middelen tegen schimmelziekten gebruikten de akkerbouwers echter dertig procent meer, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

De afname in het gebruik van bestrijdingsmiddelen is voornamelijk te danken aan nieuwe middelen, waarvan minder kilogram actieve stof per oppervlakte-eenheid nodig is, meldt het CBS. Ook voor de bestrijding van schimmelziekten is het gebruik van nieuwe middelen sinds 1995 toegenomen, maar de akkerbouw had door de natte weersomstandigheden in 1998 meer last van deze ziekten. Hierdoor werd toch aanzienlijk meer actieve stof ingezet. Bij de teelt van zaaiuien lag het gebruik zelfs meer dan tachtig procent hoger dan in 1995. Door datzelfde natte, koele weer had de akkerbouw overigens minder last van bladluizen

Ondanks de daling in het gebruik per hectare, nam het totaalverbruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de akkerbouw sinds 1995 wel toe, door een toename van het areaal. In 1998 gebruikten alle akkerbouwers in Nederland samen ruim vier miljoen kilo actieve stof, oon procent meer dan in 1995

Overigens wijst het CBS erop dat uit cijfers blijkt dat van de 24 stoffen waarvan het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen het gebruik wil gaan verbieden, er enkele zijn die meer dan driekwart van de telers nu toepast. M.B