Organisatie - 28 maart 2013

Meer masterdiploma's in 2012

Aantal uitgereikte master-diplo­­ma's stijgt met een derde.
Oorzaak mogelijk toename studenten en langstudeerboete.

Wageningen University heeft vorig jaar 33 procent meer masterdiploma's uitgereikt dan het jaar daarvoor. Aan het eind van het jaar stond de teller op 1386. Nooit eerder werden er zoveel masterdiploma's in één jaar uitgereikt.
De stijging volgt drie jaar nadat het aantal masterstudenten over de hele linie in Nederland flink toenam. De Vereniging van Nederlandse Universiteiten veronderstelde destijds dat die ontwikkeling te maken had met de economische crisis. Ook het aantal bachelorstudenten nam toe. Nog altijd ligt het niveau van beide categorieën veel hoger dan vijf jaar geleden.
Daarnaast was 2012 het jaar van de langstudeerboete. Wie meer dan een jaar langer over de studie deed dan was toegestaan, hing een flinke verhoging van het collegegeld boven het hoofd. Dat heeft veel studenten ertoe aangezet om via een extra eindspurt de studie af te ronden vóór het begin van het nieuwe collegejaar. De langstudeerboete werd door het nieuwe kabinet overigens weer teruggedraaid.
Hoewel er meer masters op de arbeidsmarkt kwamen, heeft dat maar weinig gevolgen gehad voor het percentage Wageningse afstudeerders dat direct een baan kreeg. Wel moesten meer afstudeerders een baan onder hun niveau accepteren.