Nieuws - 1 januari 1970

Meer lucht in biologie-opleiding

Meer lucht in biologie-opleiding

Meer lucht in biologie-opleiding

Lang hebben de biologen gestreden in politiek Den Haag voor de verlenging van hun studie. Twee weken geleden gaf onderwijsminister Loek Hermans eindelijk groen licht: de studierichting Biologie duurt net als de andere natuurwetenschappelijke richtingen vanaf komend studiejaar vijf jaar. Voorwaarde van Hermans is wel dat de studenten binnen vijf jaar hun studie kunnen afronden. De Wageningse opleiding zal daarom de propedeuse lichter maken en wat lucht in het programma brengen

De opleidingscommissie van de Landbouwuniversiteit had al een voorschot genomen op het besluit van Hermans - het vijfjarige programma lag al klaar. Een belangrijke eis van Hermans is dat de opleidingen beter studeerbaar worden. Hij wil dat zeventig procent van de studenten in oon jaar de propedeuse haalt. Tachtig procent van de studenten met een propedeusediploma moet afstuderen binnen vijf jaar. De propedeuse wordt daarom lichter, vertelt studiecoördinator dr ir Kees Bos

De opleidingscommissie heeft in het nieuwe vijfjarige programma het struikelvak Algemene en fysische chemie vervangen door een makkelijke variant, speciaal voor biologen. Verder is aan het begin van het tweede jaar een blok met veel practica verlicht. We hebben geprobeerd wat lucht in het programma te brengen.

De studenten die nu het vierjarige programma volgen, halen vaak meer studiepunten dan minimaal noodzakelijk. Ze doen bijvoorbeeld vaak extra afstudeeronderzoek. Bos: Sommige studenten halen 190 studiepunten in hun doctoraalpakket in plaats van de 126 die ze nodig hebben. Om aan de eisen van minister Hermans te voldoen, wil Bos een eind maken aan die gewoonte. Op dit moment heeft hij daar niet de mogelijkheden toe, studenten bepalen zelf hoe lang ze willen studeren. Als het ministerie gaat controleren of studenten hun bul kunnen laten zien, zal het hoofdgebouw regels moeten maken om te zorgen dat studenten niet te lang doorstuderen. Het liefst zou ik zien dat het ministerie gaat controleren of studenten na vijf jaar het minimaal vereiste aantal studiepunten binnen hebben om af te kunnen studeren. Dan hebben we geen probleem en kunnen studenten rustig nog een paar vakjes extra doen.

Inhoudelijk veranderd er weinig in het nieuwe programma. Na aandringen van de leerstoelhouders heeft de onderwijscommissie een vak virologie, immunologie en toxicologie opgenomen in het programma en evolutiebiologie en genetica krijgen een duidelijkere plaats in het programma. De belangrijkste verandering zit in het vijfde jaar. Daar kunnen studenten kiezen tussen varianten. In de onderzoeksvariant krijgen studenten een extra afstudeervak, in de maatschappelijke variant krijgen ze een cursus beleids- en organisatiekunde, plus een stage op bijvoorbeeld een beleidsafdeling van de overheid. Daarnaast volgen ze een ontwerpersblok. In zo'n blok werken studenten in groepjes aan opdrachten die een afspiegeling moeten zijn van het werk dat afgestudeerden in het bedrijfsleven doen. Biologie gaat geen aparte ontwerpblokken voor biologen maken. De opleiding is daarvoor volgens de opleidingscommissie te breed

De studenten zijn blij met het nieuwe programma, vertelt studentlid Daphne Willems van de opleidingscommissie. Vier jaar is genoeg voor het overbrengen van de droge stof, maar ik heb het gevoel dat je met een jaar extra beter bent voorbereid op de arbeidsmarkt. Een aantal studenten denkt daar anders over. Die waren tevreden met het oude vierjarige programma, omdat ze dan sneller aan de slag kunnen. K.V