Nieuws - 21 juni 2001

Meer kennis en meer toepassing nodig voor ecologiseren landbouw

Meer kennis en meer toepassing nodig voor ecologiseren landbouw

Heeft Wageningen UR voldoende kennis en hulpmiddelen in voorraad om de landbouw verder te ecologiseren? Ja, antwoordt tien procent van de bezoekers van een symposium over ecologisering. Nee, de kennis is er wel, maar niet voor directe toepassing van de gebruikers, meent zo'n veertig procent. Nee en er is nog veel onderzoek nodig, vindt bijna de helft. Dat is een uitkomst van een enqu?te, gehouden tijdens het symposium Ecologisering en bedrijfssystemenonderzoek van alumnivereniging KLV op 13 juni.

De enqu?te werd gehouden om er achter te komen hoe de medewerkers en studenten binnen Wageningen UR denken over de noodzaak om de landbouw op een meer ecologische leest te schoeien. Uiteraard zijn de deelnemers aan het symposium al bij voorbaat ge?nteresseerd in het onderwerp.

De reden voor ecologisering van de landbouw ligt in een schoner milieu en een leefbaarder en aantrekkelijker platteland, vindt het merendeel. Om dat te bereiken, is een regionale aanpak noodzakelijk, meent ruim tweederde van de ondervraagden.

Wat de toekomst van de landbouw betreft: een kwart van de ondervraagden voorziet een halvering van het landbouwareaal. Eenderde denkt dat de landbouw op tweederde van het areaal pure productielandbouw kan blijven. | L.N.