Nieuws - 22 november 2007

Meer groei met minder antibiotica

Het antibioticagebruik op praktijkcentrum Sterksel van ASG is dit jaar met 44 procent gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Desondanks groeiden de varkens sneller.
Verlaging van antibioticagebruik is een algemeen streven in de veehouderij, onder meer omdat antibioticagebruik kan leiden tot resistente ziekteverwekkers die ook bij de mens problemen veroorzaken.
Ondanks het lagere antibioticagebruik nam de prestatie van de varkens op Sterksel toe. Biggen groeiden gemiddeld 450 tot 500 gram per dag, tegen 380 gram vorig jaar. En de oudere vleesvarkens groeiden 830 gram per dag, 50 gram meer dan vorig jaar.
Deze resultaten werden bereikt door het contact tussen dieren zo veel mogelijk te beperken. Doordat varkens met minder soortgenoten in contact kwamen, was de kans op verspreiding van ziektekiemen verkleind. Daarnaast werden zieke dieren gericht behandeld in overleg met de dierenarts.
Het praktijkcentrum is al vier jaar bezig het gezondheidsmanagement te optimaliseren. In 2006 behoorde Sterksel al tot de drie procent bedrijven in Nederland met het laagste antibioticagebruik.