Organisatie - 25 september 2008

Meer geld voor toponderzoek

Toponderzoekers krijgen meer geld. Onderzoeksfinancier NWO creëert bovendien kansen voor onderzoek dat de grenzen van wetenschappelijke disciplines overstijgt.
Dat blijkt uit de wetenschapsbegroting van het ministerie van OCW. Daarmee gaat minister Plasterk verder op de ingeslagen weg om toponderzoekers meer ruimte te geven.
Het budget voor de zogeheten Vernieuwingsimpuls loopt komend jaar op naar 150 miljoen euro. Dat is 50 miljoen meer dan de afgelopen jaren. Uit deze pot worden de veni-, vidi- en vicisubsidies betaald voor wetenschappers die respectievelijk net zijn gepromoveerd, al ‘ervarener zijn’ of ‘professorabel’. Ook het budget per beurs neemt toe. Een veni-beurs stijgt van 208.000 naar 250.000 euro, een vidibeurs gaat omhoog van 600.000 naar 800.000 euro en een vici-topper krijgt straks geen 1,25 maar 1,5 miljoen euro.
Subsidieaanvragen voor onderzoek op de grenzen van disciplines krijgen in 2009 een extra kans. NWO voert daartoe drie zogeheten domeinpanels in: voor alfa/gammawetenschappen, het bètaonderzoek en de levenswetenschappen. Die panels beoordelen aanvragen die het niet haalden in de eerste rondes – binnen de smallere gebieden van de NWO. Bovendien wordt de commissie in ere hersteld die multidisciplinair onderzoek beoordeelt. Die commissie was in 2003 geschrapt.
Ook het papierwerk wordt vereenvoudigd. Zo hoeven hoogleraren niet langer vooraf afspraken te maken met een universiteit of instituut over de inbedding van hun onderzoek. Als topwetenschappers een beurs binnenslepen, gaat de NWO ervan uit dat ze vanzelf wel ergens onderdak vinden. Dat lukt des te makkelijker omdat de universiteiten niet langer een derde van de beurzen hoeven te betalen. Die eigen bijdrage is geschrapt. De minister heeft in ruil daarvoor 100 miljoen euro uit het budget van de universiteiten naar NWO overgeheveld. Die maatregel werd vorig jaar al aangekondigd.