Nieuws - 16 januari 2013

Meer blauw op straat verhoogt gevoel van veiligheid niet

Mensen in relatief veilige buurten gaan zich niet veiliger voelen als er meer politie op straat gaat surveilleren. Sterker nog, mannen gaan zich dan onveiliger voelen. Dat blijkt uit onderzoek van sociaal psycholoog Evelien van de Veer van de leerstoelgroep Marktkunde en consumentengedrag.

politieagent.jpg
Meer blauw op straat moet het gevoel van veiligheid bij de burger verhogen, is de gedachte van menig politicus, maar in de praktijk blijkt dat niet het geval. Van de Veer ondervroeg 229 voorbijgangers in drie relatief veilige buurten in Amsterdam op een moment dat de politie zichtbaar surveilleerde. Bij vrouwen leidde dat niet tot een veiliger gevoel, bij mannen werkte het zelfs averechts: ze gingen zich onveiliger voelen. ‘Als mensen politie zien, zonder dat ze weten waarom die er is, denken ze al gauw: er is kennelijk iets aan de hand’, verklaart Van de Veer.
Ze liet mensen ook foto’s zien van veilige en onveilige plekken in Nijmegen waarin al dan niet met behulp van Photoshop agenten te zien waren. Ook daaruit bleek dat mensen zich niet veiliger voelen met meer blauw op straat in veilige buurten. In onveilige buurten voelden de proefpersonen zich daarentegen wel veiliger. Mensen weten dat er criminaliteit voorkomt in deze buurten en dan stelt een surveillerende agent juist gerust, verklaart de promovendus.
De overheid moet dus niet willekeurig blikken agenten opentrekken om het gevoel van veiligheid bij de burger te verhogen, maar die gericht inzetten in onveilige buurten, concludeert Van de Veer. Bijkomend voordeel is dat ze dan gelijk de misdaad kunnen bestrijden.
Van de Veer deed haar onderzoek in 2008 toen ze werkzaam was bij de politie in Amsterdam. Ze publiceerde haar onderzoek onlangs samen met sociaal psychologen uit Nijmegen in het Journal of Applied Social Psychology.