Nieuws - 23 april 2012

Meer biodiesel uit olifantsgras

De tweede generatie biobrandstoffen is veel duurzamer dan gewassen als koolzaad en suikerbiet bij de productie van biodiesel en ethanol in Europa. Dat stelt Sander de Vries, die de energie- en milieuscores van de teeltsystemen vergeleek in de Duitse deelstaat Brandenburg. Vooral olifantsgras is een goed alternatief voor de voedselgewassen.

miscanthus.jpg
Een hectare olifantsgras (Miscanthus) kan 90 gigajoule aan biodiesel of 71 gigaJoule aan ethanol opleveren, tegen 51 gigaJoule voor een hectare suikerbiet en 32 voor koolzaad. In tegenstelling tot de voedselgewassen kost de verwerking van het gras nauwelijks fossiele energie en is CO2-score veel gunstiger. Ook de teelt van Robinia is duurzamer dan koolzaad bij de productie van biodiesel. Eerder onderzoek had al aangetoond dat biobrandstof uit Europese voedselgewassen relatief slecht voor het milieu is.
Voor de tweede generatie energiegewassen, die brandstoffen maken uit cellulose, geldt dat niet, stelt De Vries. Deze gewassen produceren veel meer energie dan dat de teelt, transport en verwerking aan energie kost. Ook hebben ze minder (kunst)mest nodig dan de voedselgewassen, produceren ze minder broeikasgassen en presteren ze goed op marginale gronden, zodat ze de voedselproductie minder in de weg zitten. Om die redenen heeft de verbouw van met name olifantsgras potentie. Enige nadeel van Miscanthus is wel dat jonge aanplant kan kapotvriezen bij een strenge winter, zo bleek in Brandenburg.
Op dit moment is de productie van biobrandstoffen uit olifantsgras nog niet rendabel, stelt De Vries. Dat komt vooral omdat de conversie van de vezels naar biobrandstof nog niet optimaal is. Vooralsnog loont het meer om het houtige gewas te verbranden in een energiecentrale - daarmee neemt de energieproductie per hectare verder toe, terwijl de broeikas-score ook gunstiger wordt.
Eerder onderzoek van De Vries had al uitgewezen dat tropische gewassen als oliepalm en suikerriet een veel betere energie- en milieuscore halen dan voedselgewassen in gematigde streken.
Sander de Vries promoveert op 20 april bij Martin van Ittersum en Ken Giller, respectievelijk persoonlijk hoogleraar en hoogleraar bij Plantaardige Productiesystemen.