Nieuws - 3 juli 2014

Meebeslissen over begroting

tekst:
Roelof Kleis

Medewerkers en studenten krijgen instemmingsrecht op de begroting van Wageningen University. De medezegggenschap is blij, de Raad van bestuur reageert gereserveerd.

Medewerkers en studenten kunnen voortaan de begroting van Wageningen University afkeuren. Dat is een gevolg van het instemmingsrecht dat de medezeggenschap van universiteiten en hogescholen gaat krijgen op hoofdlijnen van de begroting. D66 sleepte dit uit het vuur bij de onderhandelingen over het leenstelsel.

Marc Loman, lid van de WUR-Counsil en secretaris van de Gemeenschappelijke Vergadering, is blij met het nieuwe recht. ‘Het klinkt alsof er een sterkere rol komt voor de medezeggenschap van de universiteit. Instemmingsrecht op de begroting is niet niks. Maar wat het precies inhoudt is mij nog niet duidelijk. De Gemeenschappelijke Vergadering, het universiteitsdeel van de WUR-Council, heeft al instemmingsrecht op het instellingsplan en het financiële meerjarenplan. De WUR-Council heeft op dit moment alleen iets te zeggen over de jaarrekening. Maar dat is achteraf. Instemming met de begroting gaat veel verder.’

Loman wijst verder op de paraplu-constructie van Wageningen UR. ‘Het instemmingsrecht geldt alleen voor universiteiten en hogescholen. Hoe dat binnen WUR moet is mij niet duidelijk.’ De Raad van Bestuur reageert via woordvoerder Simon Vink gereserveerd op de nieuwe ontwikkeling. ‘De Raad van Bestuur vindt het niet nodig en heeft het niet gemist. Zonder dat instemmingsrecht zijn toch ook goede begrotingen afgeleverd? Maar als het zo is, dan is het zo en zal de Raad van Bestuur met de nieuwe situatie omgaan.’

Het budgetrecht sneuvelde in 1997, toen minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ritzen de gewijzigde Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek invoerde. Op aandringen van D66 draait de huidige onderwijsminister Bussemaker de klok terug. Zij het dat het nu gaat over instemming op hoofdlijnen. Wat dat precies betekent,  moet nog blijken. Het hierover gaat pas in september naar de Tweede Kamer.