Nieuws - 15 december 2010

Medezeggenschapsraad en directie VHL gaan naar de mediator

De directie en de medezeggenschapsraad gaan in januari om de tafel zitten met een mediator. Het College van Bestuur wil ‘snel uit de impasse komen’.

De directie en de medezeggenschapsraad van Van Hall Larenstein gaan onder leiding van een mediator proberen hun gehavende relatie te herstellen. Dat is de uitkomst van een gesprek dat de twee partijen op vrijdag 10 december voerden met de voorzitter van het College van Bestuur, Aalt Dijkhuizen.
Eerder die week had de directie van VHL de medezeggenschapsraad laten weten het vaste overleg voorlopig op te schorten. De directie vond de werkrelatie ‘niet constructief' en had zich onder meer gestoord aan de formuleringen in enkele brieven van de medezeggenschapsraad. De brieven gingen over de concernheffing en over de plannen om in Wageningen een opleiding diermanagement te beginnen. Enkele leden van de medezeggenschapsraad Larenstein reageerden ontsteld op het directiebesluit. Voorzitter Dennis de Jager liet Resource weten dat de directie ‘geen feeling heeft met de hogeschool.'
Goede wil
Na het gesprek met Dijkhuizen zijn beide partijen echter weer dichter bij elkaar gekomen, meldt Hans Bezuijen, voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. ‘Om onze goede wil te tonen, hebben we ingestemd met de wens van de directie om gesprekken te voeren met een mediator', verduidelijkt Bezuijen. Hij benadrukt wel het belang van de inhoudelijke vraagstukken die er liggen. Bovendien vindt hij dat de reguliere vergaderingen gewoon door zouden kunnen gaan. ‘De medezeggenschapsraad vindt het onverantwoord en onnodig om het overleg op te schorten. Er lopen ook twee reorganisaties.'
Van een verschil van inzicht tussen de medezeggenschapsraad in Velp en Wageningen en die in Leeuwarden is er volgens Bezuijen geen sprake. ‘Er is een grote mate van eensgezindheid.' Wel neemt Bezuijen afstand van de kritiek van De Jager. Bezuijen: ‘We moeten nu voorzichtig opereren. Een individuele medewerker kan in de wandelgangen makkelijk iets roepen, maar op het moment dat je overleg wilt blijven voeren, gelden er andere regels.'
De Raad van bestuur laat weten blij te zijn dat de medezeggenschapsraad afstand neemt van de scherpe kritiek die is geuit. ‘We moeten in januari zo snel mogelijk aan de slag om uit de impasse te komen. Er staat veel te gebeuren en we moeten met volle kracht vooruit', aldus woordvoerder Simon Vink.