Nieuws - 1 februari 2007

Medezeggenschap verdeeld over toekomst

De leden van de vier centrale medezeggenschapsraden van Wageningen UR zijn het niet eens over hun toekomst. Ze verschillen van mening over de vraag of er één inspraakorgaan voor heel Wageningen UR moet komen.

Wageningen UR heeft een complex stelsel van medezeggenschapsraden. Naast een centrale ondernemingsraad die de belangen van het personeel moet behartigen, is er een studentenraad voor de universiteit, een centrale medezeggenschap voor de hogeschool, en een gezamenlijke vergadering van de studentenraad en vertegenwoordigers van het universitaire personeel. Daarnaast zijn er raden per organisatieonderdeel.
De raad van bestuur en de meeste medezeggenschapsleden vinden de huidige structuur inefficiënt, en willen een aantal raden samenvoegen. De hamvraag tijdens een discussiedag, woensdag 24 januari, was hoeveel raden er moeten blijven bestaan. Bij een peiling over alternatieven kregen drie modellen ongeveer evenveel stemmen. De meeste aanwezigen kozen voor een centrale ondernemingsraad met daarnaast een raad die zich bezighoudt met onderwijs en onderzoek aan hogeschool en universiteit. Het voorstel om drie raden over te houden - voor de universiteit, de instituten en de hogeschool - kreeg één stem minder dan het voorstel om alle raden samen te voegen. De tegenstanders van een centrale medezeggenschapsraad willen dat de universiteit en de hogeschool een eigen gezicht houden binnen Wageningen UR.
Een werkgroep van de raad van bestuur en de medezeggenschapsraden gaat op basis van de discussie een voorstel schrijven voor een nieuwe structuur.