Nieuws - 1 januari 1970

'Medezeggenschap te duur'

De raad van bestuur wil bezuinigen op de kosten van de medezeggenschap. Alle ondernemingsraden kosten nu naar schatting van het bestuur 5 miljoen euro per jaar.
'Dat vinden wij te veel', zegt bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen. 'Daarom hebben we de centrale ondernemingsraad gevraagd om samen met ons naar mogelijkheden te kijken om de kosten te verlagen.'

Organisatieonderdelen krijgen een vergoeding voor de tijd die medewerkers aan de elf Wageningse ondernemingsraden besteden. In totaal keerde Wageningen UR vorig jaar 2,5 miljoen euro aan vergoedingen uit. Dijkhuizen schat de werkelijke kosten van de medezeggenschap op het dubbele, omdat de kosten voor het voorbereiden van het overleg door het management van Wageningen UR niet zijn meegeteld. 'Het belang van medezeggenschap staat voor ons niet ter discussie, maar het is een stevig bedrag, dat niet besteed wordt aan onderwijs en onderzoek. In Focus 2006 hebben we juist geprobeerd om meer ruimte te scheppen voor onze kerntaken. De medezeggenschap hebben we toen niet meegenomen, maar nu die operatie achter de rug is willen we kijken of we ook daarin efficiënter kunnen werken.’
Gerrit Bruin, voorzitter van de centrale ondernemingsraad, vindt dat Dijkhuizen zijn oproep op een ongelukkig moment doet. 'Natuurlijk zijn wij bereid om na te denken of we ons werk beter kunnen doen. Maar wij hebben pas verkiezingen gehad voor alle ondernemingsraden. In de aanloop daarvan hebben we verschillende keren gevraagd of er iets moest veranderen aan de organisatie. Toen kregen we geen respons. Ik vind het niet fair tegenover de mensen die net zijn toegetreden tot een OR om nu de regels te gaan veranderen.'
Bruin heeft fouten gevonden in de kostenberekening, maar denkt dat de orde van grootte van het bedrag klopt. 'Ik heb al eens eerder gezegd dat de kosten ongeveer drie miljoen per jaar bedragen. Is dat veel? Dat is maar hoe je het bekijkt. We hebben onze regelingen wel eens vergeleken met die van andere organisaties. Daaruit bleek dat we ongeveer in de middenmoot zitten. De regeling is niet karig, maar zeker ook niet riant.' / KV