Nieuws - 1 januari 1970

Medewerkers kunnen binnen lunchen

De tijdelijke kantinevoorzieningen op de Born komen er iets anders uit te zien dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat blijkt uit een reactie van de raad van bestuur op vragen van de centrale ondernemingsraad.

Volgens de aangepaste plannen wordt de kantine van de Plant Sciences Group (gebouw 115) tijdelijk overgeplaatst naar gebouw 116. De wagen die PRI en Alterra van broodjes en soep moet voorzien wordt met de opening tegen een gebouw aangezet zodat medewerkers en studenten op de Droevendaalsesteeg toch binnen kunnen lunchen. Het is nog niet duidelijk bij welk gebouw de lunchwagen komt te staan. In elk geval wordt geprobeerd ook tafel en stoelen te plaatsen, zodat de lunch ter plekke kan worden opgegeten. De semi-permanente tent en de kraam met luifel waarover eerder werd gesproken, zijn hiermee van de baan.
De tijdelijke voorzieningen zijn nodig omdat het Forumgebouw nog niet af is terwijl de kantines bij Alterra en Plant Research International al worden gesloten en de kantine van gebouw 115 wordt omgebouwd tot Restaurant van de Toekomst.
Omdat in de tijdelijke voorzieningen minder ruimte is om af te wassen zal er meer wegwerpservies worden gebruikt. / YdH