Nieuws - 18 januari 2007

Medewerkers hogeschool bezorgd over kosten Forum

Op de Wageningse vestiging van hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) is beroering ontstaan over de kosten voor de huisvesting in het Forumgebouw. Deze zijn veel hoger dan de vroegere lasten in Deventer, terwijl kostenbesparing een belangrijke reden was om te verhuizen. Maar volgens het college van bestuur van VHL lijkt het erger dan het is.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van VHL heeft het college van bestuur om uitleg gevraagd over de kwestie. Ook ondertekende de meerderheid van het Wageningse personeel een petitie waarin het college van bestuur wordt opgeroepen opnieuw met de raad van bestuur van Wageningen UR te gaan onderhandelen over de huurprijs.
‘We gaan ongeveer twee keer zoveel betalen als in Deventer’, zegt Bernard Gildemacher, GMR-lid en opsteller van de petitie. ‘Terwijl één van de twee belangrijke argumenten voor de verhuizing de hoge huisvestingslasten waren.’ Gildemacher berekende dat door de hoge lasten zeventig tot honderd studenten meer aangetrokken zouden moeten worden. ‘We hebben in de petitie onze angst geuit dat de hoge kosten zullen leiden tot nog minder contacturen of een nieuwe reorganisatie’, aldus Gildemacher. De voormalige Deventenaren vragen het college van bestuur ook te onderzoeken welke afspraken destijds zijn gemaakt. ‘De raad van bestuur is naast verhuurder ook onze werkgever, en zou er dus voor moeten kiezen VHL levensvatbaar te houden.’
Volgens het college van bestuur zijn de meerkosten zwaar overdreven. ‘Je moet wel alles meerekenen’, zegt collegelid Martin Jansen. ‘In Deventer was er bijvoorbeeld de laatste jaren weinig aan onderhoud gedaan, en waren er ook nog kosten voor bijvoorbeeld afschrijving, energie, schoonmaak en de conciërge. Die kosten wegen ook mee. Straks krijgen we één factuur van Wageningen UR waarin veel is inbegrepen.’
Het college van bestuur heeft de GMR toegezegd de huisvestingskosten van alle drie de locaties op een rij te zetten. Ook wordt gewerkt aan een notitie die de verhuizing naar Wageningen in een historisch perspectief plaatst. Opnieuw onderhandelen over de huurprijs ziet Jansen niet zitten. ‘Natuurlijk moet de raad van bestuur van Wageningen UR bijdragen aan een bedrijfseconomisch gezonde hogeschool, maar dat betekent niet dat je daarvoor die huisvesting er uit moet pikken. In dit geval zijn zij gewoon zakelijke verhuurders van vastgoed.’
De GMR gaf uiteindelijk een positief advies over de begroting voor 2007, omdat de hoge huur pas volgend jaar ingaat. De raad neemt de zaak zelf nog op met de raad van bestuur in de vergadering van 24 januari.