Nieuws - 12 mei 2018

Masterstudenten schrijven artikel over controverses voor Wikipedia

tekst:
Stijn van Gils

De eindopdracht in het mastervak ‘The Carbon Dilemma’ was simpel: schrijf een artikel voor Wikipedia over een controverse in de bodemkunde. In de praktijk bleek dat nog niet zo gemakkelijk. ‘We toetsen nu vaardigheden die in de rest van de opleiding nauwelijks aan bod komen.’

© Shutterstock

Eigenlijk vindt docent Thom Kuyper het Wageningse onderwijs een beetje saai. ‘Wij staan als een dominee voor de collegezaal en een student kan nauwelijks creativiteit kwijt’, vertelt de persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Bodemkwaliteit. ‘In de bachelorfase vind ik dat prima, we moeten onze studenten toch iets aanleren, maar in de master?’

Neutraal en feitelijk
Kuyper las in het boek ‘The new education’ dat studenten binnen een vak artikelen voor Wikipedia schrijven. ‘Toen ben ik eens gaan kijken naar de schrijfregels van Wikipedia en ik dacht: dat is een goed idee.’ Een stuk voor Wikipedia moet namelijk aan verschillende eisen voldoen. Het moet feitelijk zijn opgesteld, met controleerbare bronnen, maar ook objectief en zonder zelf conclusies te trekken.

Volgens Kuyper een goede training voor academici in spe, die dit soort specifieke vaardigheden volgens hem nu nauwelijks aanleren. ‘Informatie is, ook in wetenschappelijke artikelen, doorgaans gekleurd. Er worden vaak referenties gezocht die goed passen bij de uitkomsten van de studie. Met deze cursus dwingen we studenten om kritisch na te denken en hier doorheen te prikken. Is er wel genoeg bewijs voor deze stelling? Zijn er ook nog andere artikelen die het tegendeel beweren?’ Dat alles moet op Wikipedia bovendien neutraal opgeschreven worden. ‘Heel vaak doe je dat onbewust niet. Dan zeg je bijvoorbeeld dat er een oude theorie is en een nieuwe, maar daarmee impliceer je bijna automatisch dat de nieuwe theorie beter is.’

Sommige studenten die normaal heel stil zijn komen helemaal tot bloei
Thom Kuyper

Potentiële promovendi
In The Carbon Dilemma gingen studenten in kleine groepjes aan de slag met een controverse op het gebied van bodemorganische stof. Zoals de vraag of een bodem een maximale hoeveelheid koolstof op kan slaan of dat de opslagcapaciteit theoretisch onbeperkt is. In een kleine duizend woorden moesten ze de theorieën op een begrijpelijke manier uitleggen, met verwijzingen naar solide literatuur en zonder een mening te geven. Een lastige opdracht, en voor Kuyper blijkt het vak een plek om kandidaten te selecteren voor een promotieplek. ‘We toetsen nu vaardigheden die in de rest van de opleiding nauwelijks aan bod komen. Sommigen studenten die normaal heel stil zijn komen helemaal tot bloei.’ Hij denkt dat ook bij andere vakken een vergelijkbare aanpak gebruikt kan worden.

Ook studenten zelf zijn enthousiast, blijkt uit de evaluatie die woensdag werd gehouden. ‘Ik vond het een eer om de trends en controverses in ons vakgebied voor een breder publiek te vertalen’, vertelt Yi-Ho Tseng. ‘Maar het was veel moeilijker dan ik had verwacht’, voegt hij onmiddellijk toe. ‘De 22 uur die we voor de opdracht hadden waren eigenlijk niet voldoende.’ Zijn groep was niet de enige met tijdnood. Ook Kuyper zelf vindt dat de teksten nog net niet gereed zijn om op Wikipedia te plaatsen. ‘Ik hoop dat sommige groepjes na het vak nog wat tijd nemen om de tekst helemaal klaar te maken en te publiceren.’

De teksten van de studenten staan wel al op de website van het vak.