Nieuws - 31 augustus 2006

Masteropleidingen goedgekeurd

De hbo-masteropleidingen Management of Development (MOD) en Agricultural Production Chain Management (APCM) van Van Hall Larenstein zijn medio augustus positief beoordeeld en daarmee goedgekeurd door accreditatieorgaan NVAO. Beide Engelstalige Masters werden voorheen gevalideerd door een Engelse universiteit en zijn nu voor het eerst door de NVAO tegen het licht gehouden.
De éénjarige opleidingen worden aangeboden in Wageningen (voorheen Deventer) en zijn bedoeld voor oudere studenten met een baan. De eerste opleiding richt zich op ontwikkelingsproblematiek, de tweede op productieketens. Voor beide opleidingen stelt de Nuffic beurzen beschikbaar. / Albert Sikkema