Nieuws - 23 juni 2016

Marsgroente vrijwel zeker eetbaar

tekst:
Roelof Kleis

De groenten die marstuinier Wieger Wamelink kweekt zijn vrijwel zeker eetbaar. Eerste analyses laten lage gehaltes aan zware metalen zien.

Wamelink is al een paar jaar bezig groenten te kweken op mars- en maansimulant. Dat is grond die de NASA levert en een samenstelling heeft die lijkt op die van Mars en de maan. Wamelink heeft aangetoond dat het werkt. Diverse groenten zijn opgekweekt en geoogst. Maar of die ook veilig zijn om te eten, stond tot nu toe niet onomstotelijk vast.

Metalen
Wamelink heeft vier groenten (radijs, erwt, rogge en tomaat) getest op de aanwezigheid van tien zware metalen. Met name metalen als lood, cadmium en koper komen in vergelijkbare hoeveelheden voor in de bodem van Mars en de maan als in de nepgrond van NASA. De analyses zien er volgens de Wageningse ecoloog goed uit.

De radijzen bevatten volgens Wamelink de hoogste gehaltes aan zware metalen. ‘Maar de gehaltes zijn over de hele linie laag. Ze vallen binnen de grenzen die de NVWA (voedsel- en warenauroteit) en de Amerikaanse tegenhanger de FDA stellen. In sommige gevallen waren de gehaltes in de blanco van de proef -Nederlandse potgrond- zelfs hoger. Dat geeft al voldoende indicatie over de veiligheid.’ Maar honderd procent zekerheid kan Wamelink nog niet geven.

De tomaten staan twee meter hoog en groeien zelfs boven de lampen uit
Wieger Wamelink

Dat komt doordat de gevolgde meetmethode niet aan de voorschriften voldoet. Wamelink: ‘Wij hebben de bepalingen zelf gedaan met gedroogd materiaal. De NVWA werkt volgens protocol met vers materiaal.’ Op dit moment vindt de oogst plaats van een nieuwe en veel groter opgezette kweekproef met tien groenten. Die producten worden wel volgens voorschrift doorgemeten. Niet alleen op zware metalen, maar ook op vitaminen, flavonoïden en de vaak
giftige alkaloïden.

Financiering
Het geld daarvoor probeert Wamelink bijeen te rapen via crowdfunding. Van de benodigde 25.000 euro is op dit moment de helft binnen. Als alle seinen op groen staan, volgt voor de sponsoren van het project een ‘buitenaards’ diner gebaseerd op de gekweekte bonen, tuinkers, aardappelen, tomaat etc. Volgens Wamelink groeit de boel ‘buitengewoon’. ‘We hebben al twee kilo boontjes geoogst. De tomaten staan twee meter hoog en groeien zelfs boven de lampen uit.’

De primeur voor het eerste marshapje vindt evenwel volgende week vrijdag plaats. Samen met de presentator van het kinderprogramma ZAPP (NPO) gaat Wamelink dan het eerste marsradijsje soldaat maken.