Nieuws - 17 januari 2008

Marit de Vries

‘Onderhand hebben we al vrij veel dorpen in Drenthe doorgelicht. De aanleiding is doorgaans een gevoel van onbehagen over vergrijzing, het verdwijnen van voorzieningen of verkeersproblemen’, vertelt Marit de Vries, projectleider van het dorpsbelevingsonderzoek in Frederiksoord en Wilhelminaoord.

432_opinie_0.jpg
Ze werkt voor Training&Consultancy, de zelfstandige afdeling binnen Van Hall Larenstein die onderwijs en marktpartijen bij elkaar brengt. ‘Ik word doorgaans benaderd door de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) in Drenthe met het verzoek om in een bepaald dorp een onderzoek te doen. De vraag is dan: kloppen de vermoedens van de bewoners en zo ja, zijn het ontwikkelingen waar ze zich ook druk over moeten maken. Uit ervaring weet ik inmiddels dat in elk dorp geklaagd wordt over het openbaar vervoer, meer uit gevoel dan uit werkelijk gemis. Want als je doorvraagt, zegt iedereen: ach, we pakken toch de auto wel.’
Voorheen schakelde Marit vooral studenten Plattelandsvernieuwing in. ‘Die deden de klus als module voor hun opleiding. Maar omdat hun aantal terugloopt, kwam ik terecht bij de deeltijdstudenten van Mens en ruimte, een onderdeel van Milieukunde.’
Marit stimuleert de studenten om eerst eens rond te wandelen door het dorp. ‘In het geval van Wilhelminaoord en Frederiksoord kom je er dan achter dat de lange lintbebouwing wel eens van invloed kan zijn op het gemis aan betrokkenheid.’ Daarna worden er vijf sleutelfiguren geselecteerd die de studenten gaan interviewen. ‘Dat zijn bewoners met uiteenlopende achtergronden: de verenigingsman, een oudere bewoner, een nieuwkomer. Op basis van hun bevindingen stellen we een enquête samen. De respons is meestal hoog, we krijgen zeventig tot tachtig procent van de formulieren terug.’
‘De uitkomsten verwerken we tot een analyse die we doorgaans in een uitpuilend dorpshuis presenteren’, vertelt Marit. ‘Daaruit kan naar voren komen dat het dorpsleven op een laag pitje staat omdat een groot deel van de inwoners op rust is gesteld: het Drentenier-effect. Het dorp heeft in ieder geval een document in handen waarmee zij naar de gemeente kunnen stappen om dringende zaken aan te pakken.’