Nieuws - 27 januari 2011

Marien onderzoek gebundeld in kenniscentrum

Kenniscentrum Marien moet brug slaan tussen kennis en praktijk. VHL zoekt eerst een lector Visserij en aquacultuur.Een bundeling van de kennis op het gebied van kust- en zeemanagement die bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden aanwezig is. Dat is het doel van het nieuwe kenniscentrum Marien dat door de opleiding Kust- en zeemanagement in de steigers wordt gezet. Behalve de lectoraten en de opleiding zal ook het Centrum Marine Policy, gericht op marien beleid, er deel van uit maken. Lector Martin Pastoors heeft hoge verwachtingen van het project: 'Het kenniscentrum moet een brug slaan tussen de praktijk en het wetenschap­pelijk onderzoek. Met studenten van de opleiding kunnen we projecten uitvoeren voor opdrachtgevers.'
Voordat het kenniscentrum er komt moet echter eerst het nieuwe lectoraat Visserij en Aquacultuur worden opgezet. Voor deze onderzoekspost, het derde lectoraat van de opleiding Kust- en Zeemanagement, wordt op dit moment een kandidaat gezocht. Volgens Pastoors wil de opleiding met het lectoraat meer aandacht geven aan de visserij. 'Hiermee spelen we in op de maatschappelijke discussie over de voedselvoorziening en de grote druk op ecosystemen. Gekweekte zalm op zee wordt nu bijvoorbeeld gevoed met wilde vis. Maar misschien kunnen we alternatieve, plantaardige voedselbronnen vinden.'
Groeiende instroom
Ook opleidingscoördinator Angelique Kuiper is blij met het lectoraat. 'We hebben een dynamisch werkveld waarin veel gebeurt. Het beheer van zee- en kustsystemen wordt steeds complexer gezien de conflicterende belangen van veel partijen.'
Het gaat goed met Kust- en Zeemanagement (144 studenten). De instroom van nieuwe studenten neemt toe. 'We kregen er gemiddeld dertig per jaar bij', aldus Kuiper, 'maar vorig jaar waren dat er vijftig. Dat zijn voor ons enorme aantallen.' De opleiding wordt steeds bekender in het werkveld. Ze vermoedt dat ook de verplichte stage in het buitenland aantrekkelijk is. 'Onze studenten zitten over de hele wereld van Alaska tot Australië.'