Nieuws - 31 januari 2002

LS: WSO Kamerbalie

LS: WSO Kamerbalie

Graag wil ik namens de WSO even reageren op het stukje Brand!, op de achterkant van het Wb van 24 januari jongstleden. Daarin wordt dhr. Bosvelt, controleur van de brandweer, tijdens de bijeenkomst van de PvDA geciteerd: 'Je kunt er zeker van zijn dat ik weet waar studentenhuizen zitten en ik wil best vertellen dat ik via de gemeenteadministratie en via de Kamerbalie een redelijk inzicht heb verkregen.' De WSO wil echter met nadruk mededelen dat de Kamerbalie g??n adressen van studentenhuizen doorgeeft aan welke instantie dan ook. Iedereen kan dus met een gerust hart kamers aan blijven bieden via de Kamerbalie.

Bij navraag bleek echter dat de brandweer w?l gebruik heeft gemaakt van de WSO-gids voor het vinden van adressen van studentenhuizen. Desondanks heeft het niet laten vermelden van je studentenhuis in de WSO-gids weinig zin. De brandweer heeft namelijk nog genoeg andere middelen om aan de adressen van studentenhuizen te komen. Zo beschikt ze over haar eigen adressenbestand en kan zij ook via de gemeente nagaan hoeveel achternamen op ??n adres staan ingeschreven en zo achterhalen welke huizen aan te merken zijn als studentenhuizen. Bovendien zijn de gegevens uit de WSO-gids afkomstig van de universiteit, dus daar kan de brandweer ook gaan informeren.

Namens de WSO,

Lieselotte Heederik