Nieuws - 31 oktober 2002

LS: University of life sciences duurzaam?

LS: University of life sciences duurzaam?

Hoewel WUR naar buiten toetreedt met een duurzaam imago en daarmee wereldwijd studenten trekt is zij nauwelijks bereid dit ook daadwerkelijk waar te maken. Er wordt vanuit de universiteit zeer weinig interesse getoond om een duurzamer beleid te introduceren in de kantines met bijvoorbeeld biologische producten

Op 7 november aanstaande wordt er door verschillende cateraars, producenten en opdrachtgevers de Intentieverklaring Biologische Catering ondertekend. Hiermee zeggen zij toe dat in 2004 hun assortiment voor vijf procent uit biologische producten zal bestaan. De Gelderse Milieufederatie, een van de initiatiefnemers, heeft WUR al verschillende malen benaderd met de vraag of zij eveneens bereid zijn deze verklaring te ondertekenen. Dit wordt echter door de universiteit geweigerd. 'Te subjectief' meent woordvoerder Simon Vink, refererend aan de tekst van de verklaring. Zo wordt in de verklaring gesteld dat biologische producten gezonder en duurzamer zijn. De universiteit acht dit echter niet bewezen en is daarom niet in staat een dergelijke verklaring te ondertekenen. Een vreemde visie als je bedenkt dat de universiteit dit jaar de studie biologische productiewetenschappen heeft gestart, waarbij studenten onderwezen worden in alles wat met biologische landbouw te maken heeft.

Daar komt bij dat de universiteit sinds enkele jaren bewust voor een groene koers heeft gekozen als University of life sciences en zich wereldwijd profileert met een aura van duurzaamheid. Biologische producten passen daar merkwaardig genoeg niet bij.

De universiteiten van Utrecht en Nijmegen zijn daarentegen wel bereid de verklaring te ondertekenen. In hun kantines wordt zelfs al een groot assortiment aan biologische producten geboden. In Nijmegen zijn bijvoorbeeld alle zuivel producten biologisch. Wat betreft kantinebeleid lopen zij dus ver vooruit op de 'duurzame' WUR.

De Raad van Bestuur laat het initiatief aan de klant. Als deze aangeeft dat er behoefte bestaat aan biologische producten dan zal aan deze vraag worden voldaan. Tegelijkertijd erkent zij echter dat er een keuzemogelijkheid moet zijn tussen eko en niet-eko producten Momenteel wordt echter in geen enkele kantine deze keuze geboden en is het voor de klant onmogelijk om kenbaar te maken dat zij eko prefereert boven conventionele producten Bovendien heeft deze klant al richting de universiteit laten weten een duurzamer kantine beleid te willen, middels de nota 'Wageningen duURzaam'. Deze is ondertekend door verschillende organisaties en diverse medewerkers. Ook hier heeft de universiteit vooralsnog toe geen gehoor aan gegeven. Wordt het niet tijd voor de universiteit om de daad bij het woord te voegen?

Maarten Visschers (namens Gelderse Milieufederatie) en Natalia Eernstman (namens Landelijk Hogeschool en Universitair Milieuplatform)