Nieuws - 28 juni 2001

LS: SFO opheffen?

LS: SFO opheffen?

In Wb 19 heeft een lid van de Stichting Flat Overleg (SFO) gereageerd op het ingezonden stuk 'Bewonersparticipatie SSHW?'. Helaas vond noch de voorzitter van de SFO, noch iemand van de directie van de SSHW het nodig op de gestelde vragen te antwoorden. Waarschijnlijk realiseren zij zich niet dat die vragen namens een groot aantal bewoners van Asserpark gesteld zijn.

Ook de burgemeester van Droef lijkt niet in staat te zijn het particuliere belang van het algemene belang te onderscheiden en doet net alsof de vragen gesteld zijn door een jengelend kind dat om een ijsje zeurt. Het tegendeel is waar.

Waar het echt om gaat is het volgende.

Als:

- de SSHW haar beleid onderbouwt met de mening van slechts drie bewoners,

- dat voor de SFO een voldoende aantal is om te spreken van participatie van bewoners bij de SSHW,

- de projectgroep waarin de drie SFO-leden zitten, niet direct aanspreekbaar is,

- bij de vorming van het uiteindelijke beleid, de bewoners niet als uitgangspunt dienen,

- er niet naar gestreefd wordt de overlast voor bewoners bij aanleg van het kabelnetwerk tot een minimum te beperken,

- er ook niet naar gestreefd wordt de kosten van de aanleg tot een minimum te beperken,

- bewoners verder niet tijdig, noch volledig ge?nformeerd worden,

- de SSHW de SFO gebruikt om niet met bewoners te hoeven overleggen,

- de SFO geen standpunt durft in te nemen, uit angst hun goede relatie met de SSHW op het spel te zetten,

Dan:

- is het voor de duidelijkheid misschien beter om de SFO op te heffen,

- kan de SSHW doorgaan met het voeren van beleid zoals ze al jaren doet,

- weten bewoners tenminste waar ze aan toe zijn en welke waarde de SSHW echt hecht aan participatie van haar bewoners.

Voor alle duidelijkheid, onze inzet is niet dat de SFO daadwerkelijk opgeheven wordt. Wij hopen alleen duidelijk gemaakt te hebben, dat er nogal wat schort aan het functioneren van de SFO als orgaan ter bevordering van de participatie van bewoners van de SSHW.

Wij verwachten dat zowel de SFO alsook de SSHW de kritiek serieus zullen nemen. Nogmaals, excuses maken is niet voldoende, het wordt tijd dat de houding van de SSHW ?n de SFO tegenover haar bewoners verandert.

Namens een groot aantal bewoners,

Karel van Riel