Nieuws - 8 november 2001

LS: Problematiek van het kranten bezorgen

LS: Problematiek van het kranten bezorgen

Gezien in het Wb van 25 oktober: 'College trekt extra geld uit voor onderwijs'. Positief, is mijn eerste gedachte, maar na het stuk gelezen te hebben is daar niet veel van over. Volgens de huidige verdeling van gelden op basis van studentenaantallen zou zelfs sprake zijn van overcapaciteit bij het departement Plantenwetenschappen. Het woord dat me te binnen schiet is rekenen en ik raadpleeg drie externe deskundigen. Aan deskundige 1 leg ik de vraag voor: wie heeft meer werk, iemand die in drie straten of iemand die in acht straten de krant moet bezorgen? Zijn antwoord: iemand met acht straten, alhoewel de lengte van de straat en het aantal abonnees natuurlijk een rol speelt.

Aan deskundige 2 leg ik de volgende vraag voor: als je alle wijken in de stad eerlijk wilt verdelen over alle krantendistributeurs, moet je dan de distributeurs laten kiezen welke en hoeveel wijken ze ieder voor hun rekening nemen? Het antwoord is even simpel als snel gegeven. Nee, want er zouden wijken met veel flatgebouwen zijn waar iedereen zou willen bezorgen, terwijl er andere wijken zouden zijn waar niemand zou willen bezorgen.

De vraag voor deskundige 3: hoeveel geld moet er aan de verschillende krantendistributeurs gegeven worden? Dit blijkt een zeer lastige vraag, want het gaat om geld. De deskundige komt na enige uren terug met wat verhelderende vragen. In hoeveel wijken is de stad verdeeld? Op grond waarvan zijn de wijken zo verdeeld? Is het aantal abonnees in de verschillende wijken gelijk? Nadat ik al deze vragen zo goed en zo kwaad als het kan beantwoord heb, gaat de deskundige weer aan de slag. Na een paar dagen komt ze terug met de volgende overwegingen. Als de wijken eerlijk verdeeld waren op basis van aantal te verwachten kranten die bezorgd zouden moeten worden, dan zou elke distributeur evenveel geld moeten ontvangen. Aangezien de opbouw van de wijken niet identiek zal zijn, moet daar rekening mee worden gehouden in aantal aan te stellen krantenbezorgers. Het kan echter niet zo zijn dat een wijk met veel flatgebouwen en dus zeer gemakkelijke bezorging per definitie net zo veel geld zou moeten ontvangen per krant en krantenbezorger als een wijk die geen flatgebouwen heeft. Met al deze aspecten moet rekening gehouden worden om een vaststelling van gelden te regelen. De deskundige, inmiddels geboeid door de problematiek, heeft nog een tweetal vragen: wil je eigenlijk al de wijken wel houden? En: moet je overal de krant door krantenbezorgers laten brengen of mag het ook per post? Na het eerste bevestigend beantwoord te hebben (er was immers een lijvig rapport verschenen waarin dit stond) en gezegd te hebben dat ik over de tweede vraag zou nadenken, ging de deskundige weer weg.

De drie 'deskundigen', mijn twee zoons (10 en 12 jaar) en mijn dochter (4 vwo), konden bovenstaand probleem redelijk beargumenteren en deels oplossen. Van onderwijs aan de WU en de problematiek daar omheen begrijpen ze uiteraard niets en ik eerlijk gezegd ook niet meer.

Richard Visser,

leerstoelgroep Plantenveredeling